Nyhedsbrev januar 2014

Nyhedsbrev januar 2014

Endnu et år er gået og når jeg ser tilbage på året 2013, har det været fyldt med aktiviteter og udvikling på SOVI. Traditioner er holdt i hævd og nye aktiviteter er kommet til. Vores medarbejdere danner relationer på tværs af hele SOVI og SOVI´s instruktører sætter nye aktiviteter og produktioner i gang. Nye tiltag I år har SOVI udviklet et nyt arbejdsområde inden for de beskæftigelsesrettede indsatser. Med den nye fleksjob- og pensionsreform er det ikke længere en umiddelbar mulighed for unge at få tilkendt førtidspension, i stedet skal vi målrette arbejdet ved at udvikle den enkeltes arbejdsmæssige kompetencer således, at den unge opnår størst mulig arbejdsevne. Da SOVI har mere end 40 års erfaring, i at tilrettelægge arbejdsdagen bedst muligt og udvikle vores medarbejderes kompetencer, er det nærliggende at tilbyde denne erfaring til kommunerens jobcentre. Vi har i året løb samarbejdet med forskellige Jobcentre om b.la. afklaring af arbejdsevne og ressourceudviklende forløb, for borgere med autisme og Aspergers syndrom. Et andet nyt tiltag er et aktivitetstilbud til ældre over 65 år. Nogle af vores ældre medarbejdere er fyldt, eller nærmer sig de 65 år og er derfor ikke længere berettiget til beskyttet beskæftigelse. Dog er der flere som giver udtryk for, at de fortsat gerne vil være på SOVI, derfor tilbyder vi nu muligheden for at kunne fortsætte i den vante hverdag, som også inkluderer at komme på SOVI. Traditioner Også i år har vi afholdt SOVI´s traditioner som grillfrokosten i juni og julefrokosten i december.. Disse arrangementer er fyldt med gode traditioner og rutiner som gør festerne rigtig hyggelige. Til vores høstfest havde vi, som sædvanligt,...