SOVI Privatlivspolitik

 

Personfølsomme data i forbindelse med SOVI’s beskæftigelsesrettede indsatser og støttet/beskyttet beskæftigelse

 

Hos SOVI tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at informere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvad dine muligheder er.

Fra den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen om beskyttelse af personfølsomme data i kraft i EU.

De væsentligste ændringer pr. 25. maj 2018 er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker med udgangspunkt i beskæftigelsesloven eller serviceloven, gælder disse loves bestemmelser om håndtering af personfølsomme data.

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig og på dit udtrykkelige samtykke.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

  • Du har til en hver tid ret til at få oplyst, hvor vi har får data fra. Vi oplyser også gerne, hvad vi foretager os med disse data og hvordan vi opbevarer data
  • Vi beholder ikke dine data længere end nødvendigt for at opfylde det formål, de behandles for. For at afgøre den passende tilbageholdelsesperiode vurderer vi persondatas mængde, art og følsomhed, de formål, som vi behandler dem med, og om vi kan nå disse formål på andre måder.
  • Vi deler dine persondata med myndigheder i overensstemmelse med de formål, der er angivet i vores aftale med dig.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores håndtering af dine personfølsomme data. Se www.datatilsynet.dk