På SOVI forholder vi os til FN’s Verdensmål

Fonden SOVI ønsker, som ansvarlig aktør på det sociale område, at bidrage til en bedre fremtid. Derfor tager vi aktivt stilling til FN’s Verdensmål som en integreret del af hverdagen.

Hos Fonden SOVI har vi valgt at fokusere på fire af de 17 verdensmål.

SOVI arbejder for, at mennesker med autisme skal have en hverdag, hvor det at have noget meningsfyldt at stå op til er omdrejningspunktet.

Vi møder den enkelte med anerkendelse og ligeværd, så man ved, at man er værdsat.

At blive forstået som den man er og få støtte til at håndtere sine udfordringer, det skaber det sunde liv og trivsel hos den enkelte.

I samarbejde med kommunernes jobcentre støtter vi, via mentorordninger, borgeren på deres vej gennem uddannelsessystemet eller til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

SOVI’s mentorer er fx med på sidelinjen, når lærlingen skal finde sig til rette på lærepladsen.

Vi hjælper med at finde den rette lære- eller praktikplads. Mentor støtter op om lektielæsning mv.

For medarbejderne i den beskyttede beskæftigelse sikrer vi, at der til stadighed er mulighed for at lære nye arbejdsopgaver. Vi igangsætter opkvalificerende forløb, som udvikler den enkelte til at kunne varetage et skånejob på det ordinære arbejdsmarked. 

God kommunikation giver bedre arbejdsdage.

Uklar kommunikation har vist sig at være en af de største barrierer for et godt og produktivt samarbejde, når den ansatte har autisme. SOVI bygger bro mellem den ansatte og arbejdspladsen, som medvirker til at den enkelte kan beholde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi støtter arbejdspladsen og den ansatte til konkretisering af arbejdsopgaver og ansvarsområder og til strukturering af arbejdsdagen.

Ligeledes vejleder vi kollegaer og ledere til bedre forståelse for autismens særkende, hvilket medvirker til bedre arbejdsmiljø og trivsel for alle på arbejdspladsen. 

På SOVI forholder vi os til vores ressourceforbrug i både drift og produktion.

Vores egenproduktion bruger primært genbrugsmaterialer hele vejen igennem vores produktlinje.

I vores opgaveløsning for erhvervslivet har vi stort fokus på cirkulær økonomi og en bæredygtig værdikæde.

Vi har desuden skiftet alle vores lysstofrør og elpærer ud med LED.

I kantinen, som dagligt serverer frokost til alle SOVI’s ansatte, laves mad fra bunden. Vi bruger sæsonens råvarer, og brug af halvfabrikata er reduceret til det absolutte minimum.

Vores vandautomat sikrer koldt drikkevand uden løbende vandhaner eller flaskevand. 

Vores interne ejendomsservice har stor opmærksomhed på ressourcebesparende tiltag på matriklen.