Veje til Arbejde

Opkvalificering til fleks- eller skånejob

Drømmer du om at:

 • Arbejde på en ordinær arbejdsplads en eller flere dage om ugen?
 • Udvikle dig fagligt, personligt og socialt?
 • Blive oplært i et fag af en professionel instruktør?

Så er Veje til Arbejde noget for dig! Veje til Arbejde er et 2-årigt opkvalificeringsforløb, hvor du kan opkvalificere dig indenfor følgende områder:

 • Værkstedsmedhjælper
 • Køkkenmedhjælper
 • Lager- og butiksmedhjælper
 • Kontormedhjælper
 • Ejendomsservicemedhjælper

Case

Helene arbejder to dage om ugen i Louis Nielsen

Helene er medarbejder i Louis Nielsen i Lyngby, hvor hun hjælper med at gøre briller klar til salg i butikken. I videoen kan du møde både Helene og to af hendes kollegaer, der har fået ansættelsen til at blive en succes for alle parter. 

Veje til Arbejde

SOVI er med dig hele vejen

Under hele opkvalificeringsforløbet vil du være i tæt kontakt med SOVI’s professionelle instruktører. Du vil være tilknyttet værkstedet på SOVI og have mulighed for at deltage i SOVI’s sociale arrangementer og netværksgrupper.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at deltage i Veje til Arbejde, skal du tale med din sagsbehandler. Forløbet kan enten tilrettelægges som et ressourceforløb jfr. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats eller, hvis du modtager førtidspension, som beskyttet beskæftigelse jfr. Servicelovens § 103.

Du er altid velkommen til at lave en aftale om at komme på besøg og se SOVI.

Hvad kan du bruge forløbet til?

 • Du bliver professionelt kvalificeret til at arbejde indenfor et område med gode muligheder for beskæftigelse.
 • Du bliver bedre til at organisere dit arbejde, og du får både praktiske kompetencer og faglig viden.
 • Du lærer at arbejde selvstændigt og udvikler dig fagligt, personligt og socialt.
 • Du får kompetencer, der hjælper dig med at varetage et fleks- eller skånejob på det ordinære arbejdsmarked.

Forløbets opbygning

Et opkvalificeringsforløb er planlagt til at vare to år. Det første halve år lærer du nogle grundlæggende kompetencer. Det næste halve år øver du dig videre i det, du har lært, imens vi finder en praktikplads til dig. Din instruktør tager med dig ud på praktikpladsen de første gange og hjælper dig med at komme godt i gang.

På forløbets andet år er du i praktik, samtidig med at du træner nye kompetencer på SOVI. Du får stadig besøg af din instruktør med jævne mellemrum, og du og din arbejdsgiver kan altid kontakte SOVI.

Da forløbene er individuelle, er tidsrammerne kun vejledende.

Hvad sker der efter forløbet?

Når du har gennemført Veje til Arbejde-forløbet, finder vi en løsning, der passer til dig og dine ønsker. SOVI’s jobkonsulenter hjælper dig med at finde en virksomhed, hvor du kan arbejde. Det er også muligt at kombinere arbejdet i en ordinær virksomhed med arbejde i SOVI’s beskyttede beskæftigelse. På den måde bevarer du dit netværk, samtidig med at du bruger dine kompetencer på arbejdsmarkedet.