Teamleder

  • Uddannet Pædagog med Sansemotorisk efteruddannelse, samt NADA coach.
  • Bred pædagogisk erfaring fra arbejde på bosted og specialskole for børn og voksne med autisme. Støtte-kontaktperson for voksne med autisme via ”Bruger/hjælper foreningen”
    Personalepå bosted for voksne med psykiatriske diagnoser og misbrug. Vejleder og underviser i TEACCH og pædagogiske redskaber ift. at skabe daglig struktur på bosteder.
  • Kurser: “Grundkursus i TEACCH”, “Praktikvejleder-uddannelse”, “Medicinkursus”, “SOVI’s autisme grundkursus”, ”KAT-kassen”, ”Social stories”og ”ADHD-kursus med fokus på handlestategier”. Psykoedukation og vejledning til virksomheder som ansætter medarbejdere med autisme.
  • Psykoedukation og kurser for ledige med autisme. Underviser på “SOVI’s autisme grundkursus” i modul om kvinder med autisme.
Seneste nyt LUK
Seneste nyt