Ledelse og administration

Majbrit Bogø

Administrerende direktør

Baggrund
 • Uddannet socialpædagog, merkonom i personaleudvikling, Personal leadership and coaching samt PLP/NLP Master Practitioner.
 • Bred ledelseserfaring inden for det specialpædagogiske felt, samt erfaring inden for beskæftigelsesområdet som chefkonsulent ved anden aktør til jobcenteret.
 • Kurser: Div. kurser inden for arbejdsevne-metoden og lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ”Lederen coach”, ”Neuropsykologi og neuropædagogik”, ”Den besværlige forandring”, ”Pædagogen som kulturformidler”, “Brugerindflydelse og retssikkerhed”, “Psykisk førstehjælp”, ”Førstehjælp med hjertestarter”, ”Low-arousal, håndtering af problemskabede adfærd”, ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats for anden aktør” ”Persondataforordningen – kend reglerne”. Årlig deltagelse på SIKON og Skive konferencerne
 • Organisations- og projektudvikling, underviserpå “SOVI’s autisme grundkursus”.

Anne Bang Lind-Holm

Teamleder

Baggrund
 • Uddannet pædagog, Master i pædagogisk udviklingsarbejde – med særligt fokus på special- og socialpædagogik.
 • Har arbejdet som vikar i et bofællesskab for mennesker med udviklingshæmning og på et socialpædagogisk opholdssted for unge. Har derudover erfaring som specialpædagog og lærer i skoleregi, samt pædagog i hele 0-6 års området.
 • Kurser: 54-timers kursus i neuropædagogik, 18-timers kursus i ”Den vanskelige samtale”, Førstehjælpskursus med hjertestarter, SOVI`s interne autismekursus, Fødevarestyrelsens hygiejnekursus og Arbejdsmiljøuddannelsen. Diplommoduler: ”Børn, unge og familier i udsatte positioner” og ”Socialkognitive udviklingsforstyrrelser”
 • Projekter på SOVI: Opstart af Afdeling for Trainees. Kvalitetssikring af Status og udviklingsbeskrivelser. Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøgruppen.

Emilie Petersen

Teamleder

Baggrund
 • Uddannet Pædagog med Sansemotorisk efteruddannelse, samt NADA coach.
 • Bred pædagogisk erfaring fra arbejde på bosted og specialskole for børn og voksne med autisme. Støtte-kontaktperson for voksne med autisme via ”Bruger/hjælper foreningen”
  Personalepå bosted for voksne med psykiatriske diagnoser og misbrug. Vejleder og underviser i TEACCH og pædagogiske redskaber ift. at skabe daglig struktur på bosteder.
 • Kurser: “Grundkursus i TEACCH”, “Praktikvejleder-uddannelse”, “Medicinkursus”, “SOVI’s autisme grundkursus”, ”KAT-kassen”, ”Social stories”og ”ADHD-kursus med fokus på handlestategier”. Psykoedukation og vejledning til virksomheder som ansætter medarbejdere med autisme.
 • Psykoedukation og kurser for ledige med autisme. Underviser på “SOVI’s autisme grundkursus” i modul om kvinder med autisme.
 •  

Alice Magnussen

Administrativ medarbejder

Baggrund
 •  Uddannet kontorassistent, samt merkonomfag i organisation og økonomi
 • Personaleadministrative erfaringer fra ansættelser i personaleafdelinger. 
 • Kurser: 120 timers autismekursus,” enneagram”, ”martemeo”. Autisme og seksualitet. ”Konflikthåndtering”, ”Lowarousal” samt ”overfølsomme sanser”. ”førstehjælp og hjertestarter”
 • Projekter på SOVI: Udvikling af adm. vejledninger og procedure til arbejdsgange. Forenkling af administrative systemer. Praktikansvarlig for kursister i arbejdsprøvning.
 •  

Esben Stephansen

Projektleder

Baggrund
 • Uddannet TV- og Medietilrettelægger fra DMJX. Sidenhen uddannet i projektledelse ved Promentum.
 • Erfaring som projekt- og kommunikationschef på en dagbehandlingsskole for elever med særlige behov.
 • ‘Grundkursus i diagnoseforståelse’ samt i ‘Low arousa’l v/ Bo Hejlskov Elvén, Kursus i ‘PDA og kravafvisende adfærd’ v/ Molis, ‘Dynamisk tænkning’ og ‘Synlig læring’ v/ Lene Heckmann
 • På SOVI arbejder jeg med projektledelse af udviklingsaktiviteter, kommunikation og partnerskabsdialog samt udvikling af digitale platforme.
 •  

Beskæftigelsesrettede indsatser

Beskæftigelses-rettede indsatser

Julie Rydahl

Jobkonsulent

Anne Frydendal Jensen

Jobkonsulent

Asger Aabel

Jobkonsulent

Kristina Friis

Jobkonsulent

Jeppe Nygaard Johansen

Jobkonsulent

Amanda Busk

Jobkonsulent

Støttet og beskyttet beskæftigelse

Produktionen

Kasper Kornbeck

Instruktør

Andreas Thye Nielsen

Instruktør

Køkkenet

Nick Andkjær Jensen

Instruktør

Rikke Rossing

Instruktør

Cathrine Oehlenschläger

Instruktør

Design

Ruth Skafte

Instruktør

Trainee

Robert Yves Savi

Instruktør

Montagen

Peter Strøm

Instruktør

Vibeke Kubel

Instruktør

Jimmy Nielsen

Instruktør

Mary Olsen

Instruktør

Medie

Stine Munk-Olsen

Instruktør

Frank Gustafson

Instruktør

 

STINE MUNK-OLSEN


 •  Uddannet designteknolog
 • Kurser: ”200 timers autismekursus”. ”Truck certifikat”, ”hygiejnekursus”, ”Autisme og seksualitet”, ”Autisme og kreativitet”, ”div IT kurser og billedbehandling”, ”1. hjælp og hjertestarter”
 • Projekter på SOVI. Fremstilling af visuelt billedmateriale, udvikling af vejledninger og procedure til arbejdsgange. Udvikling af visuelt materiale til Jobcrew
 • Udvikling af medieafdelingen

 

 

FRANK GUSTAFSON

_____________________________________________________________________________

 • Uddannet på AHK NFTA: Uddannelse til lærer i film, tv og fotografi på det Hollandske Filmakademi.
 • Relevant arbejdserfaring: 11 års erfaring som omsorgsmedhjælper på et botilbud for udviklingshæmmede. Handicaphjælper hos mand med MS. Professionelt videokameraarbejde i Holland. Kommercielle film, tv og reklamer. Opsætning af professionel performancekunst. Komponist og musikproduktion.
 • Kurser: SOVIs interne autismekursus, ”Kat-kasse og Social Stories”, ”Autisme og sociale relationer”, ”Førstehjælp”, ”Medicinkursus”, ”Feedback og konflikthåndtering”.
 • Tovholder og formidling af SOVI’s brug af Scan How.

RUTH SKAFTE


 •  Uddannet Håndarbejdslærer, og Krops- og Samtaleterapeut. Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøuddannelse
 • Tidligere erfaring fra pædagogisk arbejde i børnehave og SFO.
 • Kurser: 200 timers autismekursus og afsluttende opgave med titlen: ”Sorgarbejde for voksne med autisme”. ”Håndtering af problemskabende adfærd”, ”TEACCH-programmet og T-tap – Færdighedsanalyse”. ”Virksomhedens sociale ansvar”. ”Almen og Skriftlig retorik”. ”Førstehjælp/Hjertestarter”.
 • Projekter på SOVI: Aktiv i Seniornetværk, Sanglege, Besserwizzer, Tøsefrokost. Udarbejdet visualiseret skema til brug ved trivselssamtaler. Udarbejdet grundkursus i færdigheder til brug i Afdelingen for Design. Udarbejdet visuelle vejledninger og konkret indretning i forhold til produktion og arbejdsgange. Instruktør i  Jobcrew.

VIBEKE KUBEL


 • Uddannet Pædagog samt Kognitiv Terapi uddannelse, Certificeret Kognitiv Mentor.
 • Bred pædagogisk erfaring fra normalområdet. Leder for ressourcepædagoger som arbejder med børn og unge med særlige behov på skoler og daginstitutioner. Leder for småbørnsområdet 0-2 årige indenfor normalområdet med specialpladser til børn med særlige behov. Pædagog indenfor normalområdet 0-6 årige.
 • Kurser: Lær At Tackle Angst og Depression. Social Stories, KAT kassen og Struktureret pædagogik. SOVI’s interne Autisme Grundkursus.
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af kurset ”Sociale kompetencer” for medarbejderne på SOVI.
 • Ansvar for erhvervskunder og organisering af større pakkeopgaver

JIMMY NIELSEN


 • Uddannet pædagog.
 • Pædagogisk erfaring fra skole- og fritidstilbud for multihandicappede børn samt bosted for børn og unge med autisme. Truck certifikat.
 • Sofieskolens interne autisme-kursus for nyansatte, SOVI’s interne autisme-kursus.
 • Tovholder på Ungenetværk. Udarbejdelse af visualisering og vejledninger til medarbejdere med stort støttebehov. Opsøgende i forhold til erhvervskunder.

ANDREAS  THYE NIELSEN


 • Uddannet tømrer -Træfagenes byggeuddannelse, snedkergrundforløb, samt bachelorfag på RUC.
 • Erfaring fra arbejdet som tømrer. Tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper i SFO og som tjener.
 • Elementær brandbekæmpelse. Førstehjælpskursus. Social Stories og KAT-Kassen. SOVI’s interne Autismegrundkursus.
 • Projekter: Vedligeholdelsesopgaver på SOVI. Design og udarbejdelse af ”arbejdsstationer” til Trainee-afdeling. Udvikling af egenproduktion.

ESBEN KJÆRSGAARD STEPHANSEN


 • Uddannet TV- og Medietilrettelægger fra DMJX. Sidenhen uddannet i projektledelse ved Promentum.
 • Erfaring som projekt- og kommunikationschef på en dagbehandlingsskole for elever med særlige behov. 
 • ‘Grundkursus i diagnoseforståelse’ samt i ‘Low arousa’l v/ Bo Hejlskov Elvén, Kursus i ‘PDA og kravafvisende adfærd’ v/ Molis, ‘Dynamisk tænkning’ og ‘Synlig læring’ v/ Lene Heckmann

 • På SOVI arbejder jeg med projektledelse af udviklingsaktiviteter, kommunikation og partnerskabsdialog samt udvikling af digitale platforme.