.

SOVI – autisme, ADHD og beskæftigelse siden 1972

SOVI er en socialøkonomisk virksomhed med speciale i at tilrettelægge meningsfuld beskæftigelse for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, Arperger’s syndrom og ADHD. Vi blev grundlagt i 1972 af en kreds af forældre og lægger fortsat stor vægt på det personlige engagement som drivkraft i vores hverdag. Vores kerneopgave er at afklare og udvikle arbejdsevnen og at tilrettelægge arbejdet, så det matcher den enkeltes ressourcer, kompetencer og mål. Vi er her ikke for at maksimere profit – men for at skabe rum for et godt arbejdsliv i en positiv arbejdsidentitet for mennesker med ADHD og autisme.

Hos SOVI anerkender vi, at alle mennesker er forskellige – med eller uden autisme eller ADHD. Ingen arbejder på helt samme måde. Det enkelte menneske rummer unikke kompetencer – og autisme og ADHD er ikke kun en udfordring, men også en særlig styrke, når man først forstår at bruge den. En styrke som også er efterspurgt i erhvervslivet. Vi lægger vægt på det sociale fællesskab som nøgle til trivsel og udvikling, og vi tror på, at det giver værdi og arbejdsglæde at bruge sin viden og kompetencer hver dag.

SOVI’s tilbud deler sig i to.

SOVI tilbyder en vifte af forskellige beskæftigelsesmuligheder for voksne med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser og faciliterer desuden ADHD- autisme-specifikke netværksgrupper som støtte til uddannelse og arbejde. Vores tilbud henvender sig til to hovedgrupper:

Beskæftigelsesrettede indsatser  

til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie – KLIK HER.

(Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB))

Støttet og beskyttet beskæftigelse

til dig med ADHD,  eller aspergers, som modtager førtidspension og, som har lyst til at arbejde i SOVI’s værksteder eller JobCrew i et godt socialt fællesskab – KLIK HER.

(Servicelovens $103)

Mission

SOVI’s mission er at skabe rum for livsglæde, fællesskab og positiv arbejdsidentitet for mennesker med autisme, ADHD og lignende diagnoser. Som socialøkonomisk virksomhed matcher vi arbejdsmarkedets udfordringer, og gennem fleksibilitet og nytænkning udvikler vi løbende bedre løsninger for vores målgruppe såvel som sagsbehandlere og virksomheder.

Vision

SOVI’s vision er at at hjælpe mennesker med autisme og ADHD bedst muligt til at fastholde et arbejde eller en uddannelse og opnå et tilfredsstillende og aktivt medborgerskab i samfundet. Vi vil sikre fremdrift ved at sætte de mest ambitiøse mål i tilbuddet om reelt arbejde for mennesker med autisme og ADHD. Vi vil træde nye veje og være på forkant med, hvad der sker indenfor feltet af ADHD, autisme og beskæftigelse. Vi vil gå foran i udviklingen og inspirere andre til at gøre en forskel ved at dele vores viden åbent. Og vi vil være den virksomhed, andre bruger som reference og målestok i arbejdet med ADHD, autisme og beskæftigelse.

 –

Specialviden gør forskellen

Alle vores instruktører er uddannede socialpædagoger, fagspecialister og håndværkere – og alle med specialviden indenfor ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Vores stærke forankring i både det produktionsfaglige og pædagogiske betyder, at vi kan være den bedst mulige støtte for hver enkelt medarbejder. Samarbejdet mellem instruktører og medarbejdere er et unikt teamwork, hvor der lægges vægt på kompetenceudvikling og kvalitet, for det giver arbejdsidentitet og glæde, når vores erhvervskunder er fuldt tilfredse – og vender tilbage med flere ordrer.

Vi kender arbejdsmarkedet godt

SOVI’s jobkonsulenter har et bredt kendskab til det ordinære arbejdsmarked og hvilke virksomheder, der matcher SOVI’s ydelser bedst. Sammen med en solid efteruddannelse indenfor autisme og ADHD gør jobkonsulenternes viden og erfaring indenfor beskæftigelsesrettede indsatser dem i stand til at møde den enkelte der, hvor han eller hun er lige nu. Vores jobkonsulenter fungerer desuden som sparringspartnere for jobcentrenes sagsbehandlere, så de er bedst muligt klædt på i mødet med mennesker med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser.

.

Alle har noget at give – når rammerne er rigtige

Hos SOVI arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang til den enkelte, fordi vi på den måde kan rette fokus på udviklingsmuligheder, selvstændighed og handlemuligheder. Vi respekterer det enkelte menneske med autisme spektrum forstyrrelse, Asperger’s syndrom eller ADHD og den måde, det kommer til udtryk på – og naturligvis den enkeltes egne interesser og personlighed.

Vores ADHD- og autismespecifikke viden og pædagogiske arbejde er kendetegnet ved høj faglighed og tilrettelægges efter veldokumenterede ADHD- og autismespecifikke principper i TEACCH, T-Tap, KAT-kassen, Social Stories og ScanHow. Ved hjælp af visuelle støttematerialer tilpasser vi opgaver og krav til den enkelte medarbejders kompetencer.

TEACCH – at skabe en tydelig struktur

TEACCH er baseret på at fremme kommunikation, forståelse og planlægning i forudsigelige og strukturerede rammer. Begrebet visuelle støttematerialer dækker over en lang række pædagogiske metoder, hvor der anvendes nøjagtig den kommunikationsform og struktur, den enkelte har brug for. På den baggrund skræddersyr SOVI støttesystemer, der matcher den enkeltes behov. Uanset om du er hårdt ramt af ADHD eller autisme, eller du plejer at navigere selvstændigt i verden, vil redskaberne til at strukturere, planlægge og dosere udfordringerne i din hverdag være nyttige.

T-TAP – en vej til større selvbevidsthed og selvbestemmelse

T-TAP er et pædagogisk værktøj, der hjælper os med at vurdere den enkeltes færdigheder, ønsker og behov samt at tilrettelægge støttesystemer i forbindelse med arbejdsopgaver. Ud fra denne viden kan vi i samarbejde med den enkelte om at opnå større selvbevidsthed og selvbestemmelse, finde frem til styrker, pin-pointe udviklingspotentialer og være med til at belyse, hvordan han eller hun kan få et tilfredsstillende og aktivt medborgerskab. T-TAP kan bidrage til en større forståelse for egne ressourcer og behov for støtte. På den måde bliver SOVI en katalysator for et godt arbejdsliv.

KAT-kassen – fra forståelse til gode strategier

KAT-kassen er Kognitiv Affektiv Træning og et samtaleværktøj oprindeligt er udviklet til børn, og på SOVI har vi tilpasset metoden til voksne. Metoden bidrager til at udvikle den enkeltes selvforståelse samt forståelse af andres behov og motiver for der igennem at finde hensigtsmæssige strategier til at indgå i positive, sociale relationer. SOVI udvikler principperne fra KAT-kassen i forhold til voksne og sociale situationer på en arbejdsplads.

Social Stories – historier der bygger bro

Social Stories er en pædagogisk metode til at undervise i sociale færdigheder med afsæt i en specifik udfordring for personen med autisme eller ADHD og hans eller hendes forståelse af situationen. Den sociale historie udformes som en skreven tekst, og fortællingen kan understøttes visuelt med tegninger, fotos eller symboler. Metoden er også et værktøj for andre til bedre at forstå den enkeltes måde at opfatte, bearbejde og tolke indtryk fra omgivelserne.

ScanHOW

Er en app som hjælper den enkelte med konkret opgaveløsning og handlestrategier. I app’en udarbejdes vejledningerne specielt til den person, som skal bruge dem. ScanHOW kan med afsæt i brugerens forudsætninger udarbejde vejledninger i form af videoklip, billeder af konkrete situationer eller skriftlig/mundtlig  vejledning. App´en kan kobles til en Skype-funktion, så man kan have sine vejledninger og handlestrategier med sig, hvor end man er.

Find mere om ScanHOW her

Majbrit Bogø

Administrerende direktør

MAJBRIT BOGØ


 • Uddannet socialpædagog, merkonom i personaleudvikling, Personal leadership and coaching samt PLP/NLP Master Practitioner.
 • Bred ledelseserfaring inden for det specialpædagogiske felt, samt erfaring inden for beskæftigelsesområdet som chefkonsulent ved anden aktør til jobcenteret.
 • Kurser: Div. kurser inden for arbejdsevne-metoden og lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ”Lederen coach”, ”Neuropsykologi og neuropædagogik”, ”Den besværlige forandring”, ”Pædagogen som kulturformidler”, “Brugerindflydelse og retssikkerhed”, “Psykisk førstehjælp”, ”Førstehjælp med hjertestarter”, ”Low-arousal, håndtering af problemskabede adfærd”, ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats for anden aktør” ”Persondataforordningen – kend reglerne”. Årlig deltagelse på SIKON og Skive konferencerne
 • Organisations- og projektudvikling, underviserpå “SOVI’s autisme grundkursus”.

 

Karen Knudsen

Teamleder

KAREN KNUDSEN


 

 • Uddannet socialpædagog. Diplommodul i det personlige lederskab. Årskursus i ledelse
 • Ledelseserfaring inden for dag og botilbud siden 1991, herunder erfaring med arbejdet i forhold til mennesker med autisme, udviklingshæmning, psykiatri samt høre/og synnedsættelse børn/voksne
 • Kurser: 120 timers kursus i autisme spektrum forstyrrelse og efterfølgende diplomopgave med titlen ”Medborgerskab”. ”Low arousal”, ”Sansemotorikken der kan stresse”.
 • Projekter på SOVI: Ansvarlig for udvikling og tilrettelæggelse af Jobcrew. Udvikling af interviewguide til afdækning af medarbejdernes trivsel. Udarbejdelse af materiale til differenciering af støttebehov.

Anne Bang Lind-Holm

Teamleder

ANNE BANG LIND-HOLM


 • Uddannet pædagog, Master i pædagogisk udviklingsarbejde – med særligt fokus på special- og socialpædagogik.
 • Har arbejdet som vikar i et bofællesskab for mennesker med udviklingshæmning og på et socialpædagogisk opholdssted for unge. Har derudover erfaring som specialpædagog og lærer i skoleregi, samt pædagog i hele 0-6 års området.
 • Kurser: 54-timers kursus i neuropædagogik, 18-timers kursus i ”Den vanskelige samtale”, Førstehjælpskursus med hjertestarter, SOVI`s interne autismekursus, Fødevarestyrelsens hygiejnekursus og Arbejdsmiljøuddannelsen. Diplommoduler: ”Børn, unge og familier i udsatte positioner” og ”Socialkognitive udviklingsforstyrrelser”
 • Projekter på SOVI: Opstart af Afdeling for Trainees. Kvalitetssikring af Status og udviklingsbeskrivelser. Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøgruppen

Emilie Petersen

Teamleder

 

EMILIE PETERSEN

_____________________________________________________________________________

 • Uddannet Pædagog med Sansemotorisk efteruddannelse, samt NADA coach.
 • Bred pædagogisk erfaring fra arbejde på bosted og specialskole for børn og voksne med autisme. Støtte-kontaktperson for voksne med autisme via ”Bruger/hjælper foreningen”
  Personalepå bosted for voksne med psykiatriske diagnoser og misbrug. Vejleder og underviser i TEACCH og pædagogiske redskaber ift. at skabe daglig struktur på bosteder.
 • Kurser: “Grundkursus i TEACCH”, “Praktikvejleder-uddannelse”, “Medicinkursus”, “SOVI’s autisme grundkursus”, ”KAT-kassen”, ”Social stories”og ”ADHD-kursus med fokus på handlestategier”. Psykoedukation og vejledning til virksomheder som ansætter medarbejdere med autisme.
 • Psykoedukation og kurser for ledige med autisme. Underviser på “SOVI’s autisme grundkursus” i modul om kvinder med autisme.

Alice Magnussen

Administrativ medarbejder

ALICE MAGNUSSEN


 

 • Uddannet kontorassistent, samt merkonomfag i organisation og økonomi
 • Personaleadministrative erfaringer fra ansættelser i personaleafdelinger. 
 • Kurser: 120 timers autismekursus,” enneagram”, ”martemeo”. Autisme og seksualitet. ”Konflikthåndtering”, ”Lowarousal” samt ”overfølsomme sanser”. ”førstehjælp og hjertestarter”
 • Projekter på SOVI: Udvikling af adm. vejledninger og procedure til arbejdsgange. Forenkling af administrative systemer. Praktikansvarlig for kursister i arbejdsprøvning.

Kasper Kornbeck

Projektleder

 KASPER KORNBECK


 • Uddannet folkeskolelærer og Kandidat i pædagogisk antropologi.
 • Har arbejdet på specialskoler og bosted.
  Med projektarbejde indenfor kvalitetssikring på hospital, arbejdsrehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade og pædagogisk forskning
  Og som uddannelseskonsulent med personaleansvar på det pædagogiske og sundhedsfaglige område.
 • Kurser: Arbejdsgangs-analyse og – optimering, KAT-kassen og Social Stories, Livreddende 1. hjælp.
  I gang med SOVI’s interne autismekursus 2018-19.
 • Projekter på SOVI: Projektleder på forretnings-udvikling – Opdyrkning af eksterne samarbejder og udvikling af nye ydelser og interne arbejdsgange.

 

Kristina Friis

Jobkonsulent

KRISTINA FRIIS


 

 • Uddannet pædagog med pd i speciel pædagogik, diplomopgave med titlen: ”Autisme og seksualitet”. Tidligere uddannet salgsassistent.
 • Har pædagogisk erfaring fra arbejde på bo og dagtilbud for voksne med autisme.
 • Kurser i ”Low arousal”, ”Neuropædagogik”, ”Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser”, ”Generelle indlæringsvanskeligheder”, ”Ernæring” og ”videnskabsteori”
 • Projekter på SOVI, udvikling og implementering af pædagogiske strategier.

Asger Aabel

Jobkonsulent

ASGER AABEL


 

 • Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi.
 • Bred erfaring fra bl.a. botilbud og bo-træning for voksne mennesker med autisme, OCD og Komorbiditet.
 • Udvidet medicinkursus, visuelt struktureret pædagogik, tegn-til-tale, livreddende førstehjælp, brandslukningskursus, i gang med SOVI’s interne autismekursus.
 • Kontakt til det brede arbejdsmarked for at skabe muligheder for praktikpladser og ansættelser til ledig med autisme og/eller ADHD.
  Oplæg om PDA-profilen på SOVI’s grundkursus i autisme.

JEPPE NYGAARD JOHANSEN


 

 

JULIE RYDAHL


 

 

Cathrine Oehlenschläger

Instruktør

 CATHRINE OEHLENSCHLÄGER


 

 • Uddannet pædagog og Social & Sundhedsassistent.
 • Pædagogisk erfaring i arbejdet med voksne med senhjerneskader og voksne med autisme, samt erfaring fra arbejde i vuggestue og børnehave.
 • Kurser: 120 timers autismekursus, efterfulgt af diplomopgaven ”Hvordan kan jeg handle i praksis?” m stresshåndtering for voksne med ASF. Kurser i: ”T-Tap”, ”Tegn til tale”, ”Epilepsi”, ”Neuropsykologi”, ”KAT-Kassen”, ”Social stories”, ”Konflikthåndtering”, ”Low arousal”, ”Håndtering af problemskabende adfærd”, samt ”Sansemotorikken der kan stresse”. ”Medicinkursus”, ”Førstehjælp/hjertestarterkursus”. ”Truckcertifikat”. ”Vejlederkursus for pædagogstuderende”. Deltagelse i SIKON- og Skivekonferencerne.
 • Projekter på SOVI: Medicinansvarlig. Tovholder for sociale arrangementer for værksstedsmedarbejderne.  Praktikvejleder for pædagogstuderende. Opstart af SOVI´s ungenetværk. Tovholder på løbeklub.

Nick Andkjær Jensen

Instruktør

NICK ANDKJÆR JENSEN


 

 • Uddannet kok.
 • Arbejdet som kok på botilbud for voksne med psykisk sygdom. Vejledning og afklaring af arbejdsevne i køkkenfunktioner. Arbejdet som kok i restaurationsbranchen.
 • Kurser: SOVI´s interne autismekursus 32 timer, ”Fødevarestyrelsens hygiejnekursus”, ”Førstehjælpskursus”.
 • Udvikling af SOVI´s frokostordning. Udvikling af opskrifter og visualiseringsmateriale i ScanHow.
 • Tillidsrepræsentant samt repræsentant i SOVI’s bestyrelse.

Rikke Rossing

Instruktør

RIKKE ROSSING


 • Uddannet Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, studielinje Fødevarer og Ledelse samt uddannet ergoterapeut.
 • Bred arbejdserfaring inden for det psyko-sociale arbejdsområde: Ergoterapeut på Rigshospitalets Psykiatriske Afd. O, Centrale Ergoterapi, Psykiatrisk Dagafsnit og Anoreksi-afdelingen. Ergoterapeut på bosted for unge. Handicaphjælper og Plejemedhjælper på bosted for unge.
 • SOVI’ interne Autismekursus. Diverse pårørendekurser vedrørende ADHD og Autisme, SIKON konference. Instruktør i kost og -motionsprogrammet ”Løsninger for livet”, Rigshospitalet. ”Konfliktnedtrapning i psykiatrien”; Hvidovre Psykiatri. Intensivt kursus i anatomi og fysiologi, AOF. Diverse madkurser og kokkeskoler, indland og udland.
 • Projekter på SOVI: Udvikling af nye og sundere opskrifter til køkkenet. Visualisering, ScanHow

Robert Yves Savi

Instruktør

ROBERT YVES SAVI


 

 • Udannet socialpædagog og lærer. 
 • Har arbejdet som speciallærer for børn med autisme, samt arbejdet og boet i integrerede landsbyfælleskaber for udviklingshæmmede voksne. Erfaring fra aflastnings- og bosted for unge med autisme og downs syndrom, samt arbejdet med ældre.
 • 125 timers kurset i Autisme og afsluttede med diplomopgave med titlen  ”At skabe et meningsfuldt arbejdsliv for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse”. Kurser i KAT-KASSEN, og TEACCH.
 • Projekter på SOVI: Bageprojekter, netværksaktiviteter: musik cafeMM

Peter Strøm

Instruktør

PETER STRØM


 

 • Uddannet kok og tjener
 • Har drevet selvstændig virksomhed, samt undervist på aftenskole. Været støtteperson i børnehave, samt ejendomsinspektør.
 • Kurser: 200 timers autismekursus, kursus i ”Teeach og T-tap”, ”Low arousal” og ”overfølsomme sanser”. Truckcertifikat, Brandslukningskursus, Førstehjælp/hjertestarter
 • Projekter på SOVI: Etablering af Musiknetværk, ejendomsservice og div. Jobcrew

Stine Munk-Olsen

Instruktør

STINE MUNK-OLSEN


 

 • Uddannet designteknolog
 • Kurser: ”200 timers autismekursus”. ”Truck certifikat”, ”hygiejnekursus”, ”Autisme og seksualitet”, ”Autisme og kreativitet”, ”div IT kurser og billedbehandling”, ”1. hjælp og hjertestarter”
 • Projekter på SOVI. Fremstilling af visuelt billedmateriale, udvikling af vejledninger og procedure til arbejdsgange. Udvikling af visuelt materiale til Jobcrew
 • Udvikling af medieafdelingen

 

 

Frank Gustafson

Instruktør

 

FRANK GUSTAFSON

_____________________________________________________________________________

 • Uddannet på AHK NFTA: Uddannelse til lærer i film, tv og fotografi på det Hollandske Filmakademi.
 • Relevant arbejdserfaring: 11 års erfaring som omsorgsmedhjælper på et botilbud for udviklingshæmmede. Handicaphjælper hos mand med MS. Professionelt videokameraarbejde i Holland. Kommercielle film, tv og reklamer. Opsætning af professionel performancekunst. Komponist og musikproduktion.
 • Kurser: SOVIs interne autismekursus, ”Kat-kasse og Social Stories”, ”Autisme og sociale relationer”, ”Førstehjælp”, ”Medicinkursus”, ”Feedback og konflikthåndtering”.
 • Tovholder og formidling af SOVI’s brug af Scan How.

Ruth Skafte

Instruktør

RUTH SKAFTE


 

 • Uddannet Håndarbejdslærer, og Krops- og Samtaleterapeut. Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøuddannelse
 • Tidligere erfaring fra pædagogisk arbejde i børnehave og SFO.
 • Kurser: 200 timers autismekursus og afsluttende opgave med titlen: ”Sorgarbejde for voksne med autisme”. ”Håndtering af problemskabende adfærd”, ”TEACCH-programmet og T-tap – Færdighedsanalyse”. ”Virksomhedens sociale ansvar”. ”Almen og Skriftlig retorik”. ”Førstehjælp/Hjertestarter”.
 • Projekter på SOVI: Aktiv i Seniornetværk, Sanglege, Besserwizzer, Tøsefrokost. Udarbejdet visualiseret skema til brug ved trivselssamtaler. Udarbejdet grundkursus i færdigheder til brug i Afdelingen for Design. Udarbejdet visuelle vejledninger og konkret indretning i forhold til produktion og arbejdsgange. Instruktør i  Jobcrew.

Karen Mørck

Instruktør

KAREN MØRCK


 

 • Uddannet Socialpædagog. Diplomuddannelse i Almen Pædagogik. Lederuddannelse i Værløse Kommune
 • Pædagogisk erfaring med arbejdet børn. Leder og souschef i daginstitutioner. Underviser på billedskole
 • Kurser: 120 timers kursus autismekursus og efterfølgende diplomopgave med titlen” At vejlede voksne med ASF i deres arbejdstilbud”. ”T-Tap”, ”Low arousal”, ”Sansemotorikke der kan stresse”, ”Æstetik og skabende arbejde med børn”. 30 timers kursus i supervision.
 • Projekter på SOVI: Igangsættelse af Kvindecafe og Senior Netværk. Udarbejdelse af kurser for medarbejdere: Tegnekursus og virksomhedskendskab. Deltager i forskningsprojekt GUA (gerontologi og autisme)

Vibeke Kubel

Instruktør

VIBEKE KUBEL


 • Uddannet Pædagog samt Kognitiv Terapi uddannelse, Certificeret Kognitiv Mentor.
 • Bred pædagogisk erfaring fra normalområdet. Leder for ressourcepædagoger som arbejder med børn og unge med særlige behov på skoler og daginstitutioner. Leder for småbørnsområdet 0-2 årige indenfor normalområdet med specialpladser til børn med særlige behov. Pædagog indenfor normalområdet 0-6 årige.
 • Kurser: Lær At Tackle Angst og Depression. Social Stories, KAT kassen og Struktureret pædagogik. SOVI’s interne Autisme Grundkursus.
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af kurset ”Sociale kompetencer” for medarbejderne på SOVI.
 • Ansvar for erhvervskunder og organisering af større pakkeopgaver

Jimmy Nielsen

Instruktør

JIMMY NIELSEN


 • Uddannet pædagog.
 • Pædagogisk erfaring fra skole- og fritidstilbud for multihandicappede børn samt bosted for børn og unge med autisme. Truck certifikat.
 • Sofieskolens interne autisme-kursus for nyansatte, SOVI’s interne autisme-kursus.
 • Tovholder på Ungenetværk. Udarbejdelse af visualisering og vejledninger til medarbejdere med stort støttebehov. Opsøgende i forhold til erhvervskunder.

Andreas Thye Nielsen

Instruktør

ANDREAS  THYE NIELSEN


 • Uddannet tømrer -Træfagenes byggeuddannelse, snedkergrundforløb, samt bachelorfag på RUC.
 • Erfaring fra arbejdet som tømrer. Tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper i SFO og som tjener.
 • Elementær brandbekæmpelse. Førstehjælpskursus. Social Stories og KAT-Kassen. SOVI’s interne Autismegrundkursus.
 • Projekter: Vedligeholdelsesopgaver på SOVI. Design og udarbejdelse af ”arbejdsstationer” til Trainee-afdeling. Udvikling af egenproduktion.

Trine Hansen

Instruktør

 

TRINE HANSEN

_____________________________________________________________________________

 • Pædagog – professionsbachelor (Bachelorprojekt med titlen: Inklusion gennem beskyttet besæftigelse), Social- og sundhedsassistent
 • Skovhjælperne Østsjælland – beskyttet beskæfftigelse (SEL 103 og 104) Blandt andet med ansvar for køkken, frokostordning samt cafédrift.
 • Job- og Aktivitetscenter Hørkær (SEL 103 og 104)
 • Unges Uddannelsescenter STU: Projektmedarbejder i projekt “Klar til start”, samt pædagog og praktikkoordinator
 • Påbegyndt SOVIs interne autismekursus
 • Projekter på SOVI: afholdelse af trivselssamtaler, udarbejdelse af status- og udviklingsplaner Fokus på medbestemmelse og trivsel

Jacob Mørk

Instruktør

 

JACOB MØRK

_____________________________________________________________________________

 • Uddannet pædagog og Karrosserismed.
 • Har arbejdet i 10 år som karrosserismed og 12 år på forskellige bosteder for børn og voksne med særlige behov.
 • Gaffeltruck certifikat B, Konflikthåndtering i pædagogiske arbejde, Tegn til tale, Low-arousal, Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, TEACHH kursus, Medicinkursus, Førstehjælpskursus, Brandbekæmpelse, Certifikat i fødevarehygiejne.
 • Arbejder pt med at videreudvikle allikeriste og haveredskaber. Facilitator i de unges netværk.

Seneste nyt LUK
Seneste nyt