Mentorordning

personligt arbejdsrettet mentorforløb

Hos SOVI tilbyder vi tre forskellige ADHD- og autismespecifikke mentorordninger som supplement til vores øvrige beskæftigelsesrettede forløb.

Vores professionelle mentorer er uddannet til at støtte og coache dig på din vej mod et nyt arbejdsliv.

Du vil grundlæggende have et menneske ved din side, som du føler dig tryg ved, og få hjælp til at håndtere store og små udfordringer undervejs i processen.

Og ikke mindst vil du få hjælp til at forstå din egen ADHD eller autisme, udvikle bedre strategier for samarbejde og indgå i gode sociale relationer med kolleger.

 

Skal du starte i jobsøgningsforløb?

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har.

Hvad skal jeg lave i et afklaringsforløb?

Når du starter i afklaringsforløb, vil du i samarbejde med din jobkonsulent finde frem til et passende praktikforløb i en virksomhed. Praktikforløbet har til formål at afklare din arbejdsevne og dine eventuelle skånebehov.

Hvorfor skal jeg afklares?

Et afklaringsforløb hjælper dig med at blive klar til at starte på den rette uddannelse eller det rette job.

Hvordan er forløbet sat sammen?

Du møder jobkonsulenten fra SOVI første gang på jobcenteret sammen med din sagsbehandler. Hvis du siger ja til forløbet, mødes du efterfølgende med din jobkonsulent til en snak om hvilken branche du er interesseret i. Din jobkonsulent hjælper dig med at finde en egnet praktikplads. Du vil igennem hele forløbet være i kontakt med din jobkonsulent, som vil hjælpe dig, hvis noget bliver svært.

Hvor foregår et afklaringsforløb?

Dit praktikforløb finder sted i den virksomhed, som du i samarbejde med din jobkonsulent finder frem til.

Hvornår skal jeg starte?

Du aftaler med din jobkonsulent, hvornår afklaringsforløbet starter. Når du har fundet den rette praktikplads, aftaler du og din jobkonsulent i samarbejde med den praktikansvarlige i virksomheden, hvornår du starter.

Hvad skal jeg have med, første dag jeg er i praktik?

Det afhænger af din praktikvirksomhed, hvad du skal have med første dag. Nogle virksomheder har en kantine, hvor du kan spise frokost. Andre virksomheder forventer, at du tager madpakke med. Det er også godt at vide, om du selv skal medbringe computer, arbejdstøj og andre nødvendige ting, du skal bruge for at klare dit arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have med, kan du få hjælp af din jobkonsulent. Din jobkonsulent kan hjælpe dig med at afklare, hvad din praktikvirksomhed forventer du har med.

Hvor længe varer et afklaringsforløb?

Et afklaringsforløb varer typisk 13 uger. I nogle tilfælde forlænges forløbet dog.

Hvem står for mit afklaringsforløb?

Du er i kontakt med en jobkonsulent fra SOVI under hele forløbet. Du bliver tildelt en fast jobkonsulent, så det vil typisk være den samme person fra SOVI, du har kontakt med under hele forløbet.

Hvad kræver det af mig at være i afklaringsforløb?

Det eneste et afklaringsforløb kræver af dig, er at du ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Din jobkonsulent hjælper dig med at få en større indsigt i, hvilke rammer der passer godt til dine behov på arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, når forløbet er færdigt?

Når du er færdig med et afklaringsforløb, er det målet, at du starter i uddannelse eller job, på de vilkår som passer til dig.

Beskæftigelsesrettede mentorordninger ved SOVI

Med en fast mentor fra SOVI får du kontinuerlig og professionel støtte i relation til de praktiske, konkrete og psykiske udfordringer, du kan opleve på en arbejdsplads eller på din vej ind på det almindelige arbejdsmarked.

Din mentor vil være personlig, dvs. at han eller hun vil være tilknyttet dig personligt og derfor kende dig og dine udfordringer godt. Din mentor vil være tilgængelig, når du har behov for støtte. Hvis din mentor er på ferie eller syg, træder din faste sekundære mentor til, som du også vil have mødt i forvejen.

SOVI tilbyder tre beskæftigelsesrettede mentorordninger.

 

Mentorordning for bedre handicap- og selvforståelse

Alle mennesker er forskellige, og ADHD og autisme kommer ligeledes helt forskelligt til udtryk fra person til person.

I SOVI’s mentorordning for bedre handicap- og selvforståelse får du professionel hjælp til at undersøge og forstå din egen individuelle ADHD og autisme i forhold til dine kollegers måder at tænke, agere og kommunikere på. En god selvforståelse er en vigtig forudsætning for at blive god til at håndtere udfordringer og interagere i sociale fællesskaber. Samtidig sætter vi fokus på de særlige fordele og styrker, som også er en del af din diagnose, og hvordan du kan udnytte din egen ADHD eller autismes særlige styrker – vi kalder det din ’autismekraft’ eller ‘ADHDkraft’ – på en arbejdsplads. Mange af ADHD’ens og autismens særlige kendetegn er faktisk i høj kurs i erhvervslivet.

Din mentor i handicap- og selvforståelse kan:

 • Undervise dig i ADHD’ens og autismens styrker og udfordringer
 • Hjælpe dig til at forstå, hvordan ADHD’en og autismen kommer til udtryk hos dig
 • Støtte dig til at udvikle handlestrategier, som virker for dig
 • Hjælpe dig med stress-strategier

Mentorordning som brobygger mellem dig og din arbejdsplads

Uklar kommunikation har vist sig at være den største barriere for et godt og produktivt samarbejde. For at finde dig til rette på en arbejdsplads, kan du få støtte af en SOVI-mentor, hvis rolle er at bygge bro i samarbejdet og kommunikationen mellem dig og din arbejdsgiver.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger på din arbejdsplads, vil din mentor involvere sig og rådgive dig personligt, så du fx kan lægge nye strategier i samarbejdet eller håndtere nye opgaver.

Din mentor kan også bidrage til et bedre samarbejde ved at fortælle om ADHD og autisme på din arbejdsplads.

Din brobygger-mentor kan:

 • Planlægge og beskrive arbejdsopgaver
 • Yde sparring på arbejdspladsen ved konkrete udfordringer
 • Vejlede dig i dine sociale relationer til kolleger
 • Vejlede dig i relation til nye opgaver
 • Formidle viden om autisme på din arbejdsplads

Mentorordning for arbejdsrelateret netværksgruppe

En netværksgruppe af ligesindede, som har nogenlunde de samme erfaringer og udfordringer, kan være en stor støtte på din vej mod at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Med udgangspunkt i arbejdet med at opnå bedre selvforståelse af din ADHD eller autisme faciliterer SOVI små netværksgrupper i håndholdte forløb. Her tager vi udgangspunkt i aktuelle oplevelser for at støtte gruppens medlemmer i at håndtere generelle og konkrete udfordringer på arbejdspladsen.

Din netværksgruppe er:

 • En mindre gruppe , hvor du deler erfaringer med andre
 • Møder og samtaler faciliteret af en SOVI-mentor
 • Evt. undervisning i autisme og ADHD

Eksempel på mentorordning

Klik på billedet og se et eksempel på, hvordan en mentorordning kan se ud.

  Se et eksempel på hvordan et udviklings- og jobsøgningsforløb kan se ud.

  Beskæftigelsesforløb

  Til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie.

  Ressourceforløb

  Styrk dine kompetencer til job eller studie.

  Jobsøgningsforløb

  Find et job, der matcher dine ressourcer.

  Afklaringsforløb

  Udvikling og afklaring – et godt arbejdsliv.