Jobsøgningsforløb

fleksjobforløb
der matcher dine ressourcer

SOVI’s Fleksjob skræddersys til dig med autisme, som er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, jf. LAB §73c.

Du kan blive visiteret til et Fleksjobforløb, hvis din ADHD eller autisme betyder, at du har en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, og derfor ikke kan få eller fastholde et arbejde på almindelige vilkår.

Hvis du har en meget lille arbejdsevne, kan du også visiteres til fleksjob, hvis der er en mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles.

Det er jobcenteret, som efter grundig undersøgelse og dokumentation af din arbejdsevne, beslutter om du er i målgruppe for fleksjob.

Skal du starte i jobsøgningsforløb?

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har.

Hvad skal jeg lave i et afklaringsforløb?

Når du starter i afklaringsforløb, vil du i samarbejde med din jobkonsulent finde frem til et passende praktikforløb i en virksomhed. Praktikforløbet har til formål at afklare din arbejdsevne og dine eventuelle skånebehov.

Hvorfor skal jeg afklares?

Et afklaringsforløb hjælper dig med at blive klar til at starte på den rette uddannelse eller det rette job.

Hvordan er forløbet sat sammen?

Du møder jobkonsulenten fra SOVI første gang på jobcenteret sammen med din sagsbehandler. Hvis du siger ja til forløbet, mødes du efterfølgende med din jobkonsulent til en snak om hvilken branche du er interesseret i. Din jobkonsulent hjælper dig med at finde en egnet praktikplads. Du vil igennem hele forløbet være i kontakt med din jobkonsulent, som vil hjælpe dig, hvis noget bliver svært.

Hvor foregår et afklaringsforløb?

Dit praktikforløb finder sted i den virksomhed, som du i samarbejde med din jobkonsulent finder frem til.

Hvornår skal jeg starte?

Du aftaler med din jobkonsulent, hvornår afklaringsforløbet starter. Når du har fundet den rette praktikplads, aftaler du og din jobkonsulent i samarbejde med den praktikansvarlige i virksomheden, hvornår du starter.

Hvad skal jeg have med, første dag jeg er i praktik?

Det afhænger af din praktikvirksomhed, hvad du skal have med første dag. Nogle virksomheder har en kantine, hvor du kan spise frokost. Andre virksomheder forventer, at du tager madpakke med. Det er også godt at vide, om du selv skal medbringe computer, arbejdstøj og andre nødvendige ting, du skal bruge for at klare dit arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have med, kan du få hjælp af din jobkonsulent. Din jobkonsulent kan hjælpe dig med at afklare, hvad din praktikvirksomhed forventer du har med.

Hvor længe varer et afklaringsforløb?

Et afklaringsforløb varer typisk 13 uger. I nogle tilfælde forlænges forløbet dog.

Hvem står for mit afklaringsforløb?

Du er i kontakt med en jobkonsulent fra SOVI under hele forløbet. Du bliver tildelt en fast jobkonsulent, så det vil typisk være den samme person fra SOVI, du har kontakt med under hele forløbet.

Hvad kræver det af mig at være i afklaringsforløb?

Det eneste et afklaringsforløb kræver af dig, er at du ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Din jobkonsulent hjælper dig med at få en større indsigt i, hvilke rammer der passer godt til dine behov på arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, når forløbet er færdigt?

Når du er færdig med et afklaringsforløb, er det målet, at du starter i uddannelse eller job, på de vilkår som passer til dig.

Få ekstra støtte til din jobsøgning

Formålet med SOVI’s Fleksjobforløb er at deltage, støtte og vejlede dig i din jobsøgningsproces.

Forløbet foregår oftest som en kombination af aktiv jobsøgning og kompetenceudviklende aktiviteter, så du hurtigst muligt kan blive ansat i et fleksjob, der passer dig.

Vi tager udgangspunkt i dine jobønsker, kompetencer og skånehensyn, og SOVI’s jobkonsulent støtter dig i hele processen – fra afdækning af jobmarkedet, udarbejdelse af ansøgning og CV til forberedelse af ansættelsessamtalen.

Du vil få mulighed for at tilegne dig strategier og redskaber til at håndtere både jobsøgningsproces og ansættelsessamtale.

SOVI’s jobkonsulenter kan desuden være med, når du besøger en virksomhed og eventuelt under ansættelsessamtalen.

Praktik og opkvalificering

Hvis det er meget længe siden, du sidst var i job, kan det være nødvendigt at tilrettelægge et særligt skånsomt forløb, hvor du i et beskyttet og struktureret miljø kan forberede og opkvalificere dig til et senere fleksjob.

I så fald kan du gennemføre en praktik eller opkvalificering på SOVI’s egne værksteder, hvor du har mulighed for at afprøve forskellige arbejdsområder.

Det kan også være nødvendigt at etablere et praktikforløb på en virksomhed samtidig med jobsøgningen for at hjælpe dig i gang.

Praktik kan desuden være en måde at vise virksomheden dine kompetencer inden en eventuel ansættelse i fleksjob.

Mulighed for Mentorordning

Når et fleksjob er etableret, kan SOVI skabe kontakt til en ADHD- eller autismerettet mentorordning på op til seks måneder, jf. LAB §78.

Mentorordningen skal støtte og vejlede både dig og din arbejdsgiver for at sikre, at du bliver godt integreret på arbejdspladsen og får mod på at fastholde dit fleksjob.

Jobsøgningsforløbets sammensætning

Fleksjobforløbet sammensættes individuelt, og forløbets længde og indhold aftales ved visitationssamtalen mellem dig, din sagsbehandler og SOVI. Det kan bestå af følgende moduler:

  • Visitationssamtale med jobcenteret
  • Tildeling af kontaktperson
  • Individuelle samtaler med fokus på dine erhvervsmuligheder
  • Udarbejdelse af ansøgninger og CV
  • Forberedelse af ansættelsessamtaler
  • Evt. praktik eller opkvalificering
  • Information til arbejdspladsen om ADHD og autisme
  • Evt. mentor
  • Løbende afrapportering til sagsbehandler i jobcenteret
Se et eksempel på hvordan et udviklings- og jobsøgningsforløb kan se ud.

Klik på billedet for at se et eksempel på hvordan et ressourceforløb kan se ud.

Beskæftigelsesforløb

Til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie.

Ressourceforløb

Styrk dine kompetencer til job eller studie.

Afklaringsforløb

Udvikling og afklaring – et godt arbejdsliv.

Mentorordning

Få personlig støtte af en professionel mentor.