Klik på billede

Afklaring af arbejdsevnen er første skridt

mod et godt arbejdsliv

Hvis du har autisme eller ADHD og har svært ved at fastholde et uddannelsesforløb eller et arbejde på det almindelige arbejdsmarked, kan SOVI’s Udviklings- og afklaringsforløb være første skridt mod et bedre arbejdsliv. Forløbet har til formål at udvikle, afklare og dokumentere din arbejdsevne. Viser forløbet, at du ikke umiddelbart kan være en del af det almindelige arbejdsmarked eller et studieforløb, vil dokumentationen indgå i den forberedende del af din rehabiliteringsplan på dit jobcenter, jf. Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) kapitel 12a.

Arbejdsprøvning i individuelt forløb

Mere præcist skal forløbet dokumentere din arbejdsevne i relation til dine beskæftigelsesmæssige, sociale, personlige og helbredsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder. Desuden skal vi i fællesskab afdække og beskrive dine personlige uddannelses- og beskæftigelsesmål, jf. LAB kapitel 9, §30a.

Dette foregår ved en arbejdsprøvning, som enten gennemføres i virksomhedspraktik, i SOVI’s egne værksteder eller som en kombination. SOVI sørger for at videregive dokumentation og målsætninger til dit jobcenter.

Læs mere om SOVI’s praktik her.

 

Udviklings- og afklaringsforløbets sammensætning

Forløbet sammensættes individuelt i samarbejde mellem dig, din sagsbehandler og SOVI. Det består dog altid af de samme moduler:

  • Visitationssamtale på jobcentret
  • Tildeling af en primær kontaktperson hos SOVI
  • Individuelle samtaler med erhvervsrettet fokus
  • Virksomhedspraktik og/eller værkstedspraktik
  • Evt. mentorordning
  • Rapportering

Eksempel til venstre viser, hvordan et individuelt udviklings- og afklaringsforløb kan se ud: