Klik på billede

I Ressourceforløbet kan du

udvikle dine kompetencer

Hvis du har ADHD eller autisme og behov for særlig støtte og en længerevarende, udviklende indsats, før det er muligt at fastsætte konkrete beskæftigelsesmål, kan du blive bevilget et ressourceforløb. Forløbene tilrettelægges helhedsorienteret og håndholdt  jf. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kap. 10,11 og 12a

Autisme- og ADHD-orienteret kompetenceudvikling

SOVI’s Ressourceforløb er en del af din rehabiliteringsplans indsatsdel. Forløbet er en individuel, tværfaglig og håndholdt indsats, som hjælper dig med at træne dine faglige, sociale, personlige og/eller kommunikative kompetencer. Det overordnede formål er at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme i arbejde eller tage en uddannelse.

Undervejs opstilles delmål, fx:

 • Udvikling af uddannelsesegnethed
 • Udvikling af sociale kompetencer
 • Udvikling af faglige kompetencer
 • Udvikling af arbejdsevne
 • Udvikling af arbejdsidentitet
 • Afklaring af jobmuligheder
 • Nedbrydning af barrierer for uddannelse/arbejde

SOVI’s ressourceforløb har fokus på kvalitet og vægter, at

 • dine særlige evner og ressourcer bringes i spil
 • sikre en løbende udvikling i hele forløbet
 • evaluere før, under og efter forløbet
 • målsætningerne er realistiske

Ressourceforløbets sammensætning

Ressourceforløbet sammensættes individuelt i samarbejde mellem dig, din sagsbehandler og SOVI, men du kan altid regne med, at disse elementer indgår:

 • Visitationssamtale med jobcenteret
 • Tildeling af kontaktperson som tovholder for aktiviteterne hos SOVI
 • Individuelle samtaler med fokus på, hvor du er lige nu
 • Erhvervsrettede tiltag med fokus på dine behov og ønsker
 • Løbende afrapportering til din sagsbehandler i jobcenteret
 • Eventuel fast mentor

Eksempel til venstre viser, hvordan et individuelt Ressourceforløb kan se ud: