Forløb

Få et personligt arbejdsrettet mentorforløb

på din vej mod et godt arbejdsliv

Hos SOVI tilbyder vi tre forskellige ADHD- og autismespecifikke mentorordninger som supplement til vores øvrige beskæftigelsesrettede forløb. Vores professionelle mentorer er uddannet til at støtte og coache dig på din vej mod et nyt arbejdsliv. Du vil grundlæggende have et menneske ved din side, som du føler dig tryg ved, og få hjælp til at håndtere store og små udfordringer undervejs i processen. Og ikke mindst vil du få hjælp til at forstå din egen ADHD eller autisme, udvikle bedre strategier for samarbejde og indgå i gode sociale relationer med kolleger. SOVI tilbyder tre beskæftigelsesrettede mentorordninger.

Med en fast mentor fra SOVI får du kontinuerlig og professionel støtte i relation til de praktiske, konkrete og psykiske udfordringer, du kan opleve på en arbejdsplads eller på din vej ind på det almindelige arbejdsmarked. Din mentor vil være personlig, dvs. at han eller hun vil være tilknyttet dig personligt og derfor kende dig og dine udfordringer godt. Og din mentor vil være tilgængelig, når du har behov for støtte. Hvis din mentor er på ferie eller syg, træder din faste sekundære mentor til, som du også vil have mødt i forvejen.

Mentorordning for bedre handicap- og selvforståelse

Alle mennesker er forskellige, og ADHD og autisme kommer ligeledes helt forskelligt til udtryk fra person til person. I SOVI’s mentorordning for bedre handicap- og selvforståelse får du professionel hjælp til at undersøge og forstå din egen individuelle ADHD og autisme i forhold til dine kollegers måder at tænke, agere og kommunikere på. En god selvforståelse er en vigtig forudsætning for at blive god til at håndtere udfordringer og interagere i sociale fællesskaber. Samtidig sætter vi fokus på de særlige fordele og styrker, som også er en del af din diagnose, og hvordan du kan udnytte din egen ADHD eller autismes særlige styrker – vi kalder det din ’autismekraft’ eller ‘ADHDkraft’ – på en arbejdsplads. Mange af ADHD’ens og autismens særlige kendetegn er faktisk i høj kurs i erhvervslivet.

Din mentor i handicap- og selvforståelse kan:

 • Undervise dig i ADHD’ens og autismens styrker og udfordringer
 • Hjælpe dig til at forstå, hvordan ADHD’en og autismen kommer til udtryk hos dig
 • Støtte dig til at udvikle handlestrategier, som virker for dig
 • Hjælpe dig med stress-strategier

Mentorordning som brobygger mellem dig og din arbejdsplads

Uklar kommunikation har vist sig at være den største barriere for et godt og produktivt samarbejde. For at finde dig til rette på en arbejdsplads, kan du få støtte af en SOVI-mentor, hvis rolle er at bygge bro i samarbejdet og kommunikationen mellem dig og din arbejdsgiver. Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger på din arbejdsplads, vil din mentor involvere sig og rådgive dig personligt, så du fx kan lægge nye strategier i samarbejdet eller håndtere nye opgaver. Din mentor kan også bidrage til et bedre samarbejde ved at fortælle om ADHD og autisme på din arbejdsplads.

Din brobygger-mentor kan:

 • planlægge og beskrive arbejdsopgaver
 • yde sparring på arbejdspladsen ved konkrete udfordringer
 • vejlede dig i dine sociale relationer til kolleger
 • vejlede dig i relation til nye opgaver
 • formidle viden om autisme på din arbejdsplads

 

Mentorordning for arbejdsrelateret netværksgruppe

En netværksgruppe af ligesindede, som har nogenlunde de samme erfaringer og udfordringer, kan være en stor støtte på din vej mod at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i arbejdet med at opnå bedre selvforståelse af din ADHD eller autisme faciliterer SOVI små netværksgrupper i håndholdte forløb. Her tager vi udgangspunkt i aktuelle oplevelser for at støtte gruppens medlemmer i at håndtere generelle og konkrete udfordringer på arbejdspladsen.

Din netværksgruppe er:

 • En mindre gruppe , hvor du deler erfaringer med andre
 • Møder og samtaler faciliteret af en SOVI-mentor
 • Evt. undervisning i autisme og ADHD