Klik på billede

Vi skaber et fleksjobforløb,

der matcher dine ressourcer 

SOVI’s Fleksjob skræddersys til dig med autisme, som er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, jf. LAB §73c. Du kan blive visiteret til et Fleksjobforløb, hvis din ADHD eller autisme betyder, at du har en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, og derfor ikke kan få eller fastholde et arbejde på almindelige vilkår. Hvis du har en meget lille arbejdsevne, kan du også visiteres til fleksjob, hvis der er en mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles. Det er jobcenteret, som efter grundig undersøgelse og dokumentation af din arbejdsevne, beslutter om du er i målgruppe for fleksjob.

Få ekstra støtte til din jobsøgning

Formålet med SOVI’s Fleksjobforløb er at deltage, støtte og vejlede dig i din jobsøgningsproces. Forløbet foregår oftest som en kombination af aktiv jobsøgning og kompetenceudviklende aktiviteter, så du hurtigst muligt kan blive ansat i et fleksjob, der passer dig. Vi tager udgangspunkt i dine jobønsker, kompetencer og skånehensyn, og SOVI’s jobkonsulent støtter dig i hele processen – fra afdækning af jobmarkedet, udarbejdelse af ansøgning og CV til forberedelse af ansættelsessamtalen. Du vil få mulighed for at tilegne dig strategier og redskaber til at håndtere både jobsøgningsproces og ansættelsessamtale. SOVI’s jobkonsulenter kan desuden være med, når du besøger en virksomhed og eventuelt under ansættelsessamtalen.

Praktik og opkvalificering

Hvis det er meget længe siden, du sidst var i job, kan det være nødvendigt at tilrettelægge et særligt skånsomt forløb, hvor du i et beskyttet og struktureret miljø kan forberede og opkvalificere dig til et senere fleksjob. I så fald kan du gennemføre en praktik eller opkvalificering på SOVI’s egne værksteder, hvor du har mulighed for at afprøve forskellige arbejdsområder. Det kan også være nødvendigt at etablere et praktikforløb på en virksomhed samtidig med jobsøgningen for at hjælpe dig i gang. Praktik kan desuden være en måde at vise virksomheden dine kompetencer inden en eventuel ansættelse i fleksjob. Læs mere om SOVI’s praktikordninger. 

Mulighed for Mentorordning

Når et fleksjob er etableret, kan SOVI skabe kontakt til en ADHD- eller autismerettet mentorordning på op til seks måneder, jf. LAB §78. Mentorordningen skal støtte og vejlede både dig og din arbejdsgiver for at sikre, at du bliver godt integreret på arbejdspladsen og får mod på at fastholde dit fleksjob. Læs mere om SOVI’s Mentorordning. 

Fleksjobforløbets sammensætning

Fleksjobforløbet sammensættes individuelt, og forløbets længde og indhold aftales ved visitationssamtalen mellem dig, din sagsbehandler og SOVI. Det kan bestå af følgende moduler:

  • Visitationssamtale med jobcenteret
  • Tildeling af kontaktperson
  • Individuelle samtaler med fokus på dine erhvervsmuligheder
  • Udarbejdelse af ansøgninger og CV
  • Forberedelse af ansættelsessamtaler
  • Evt. praktik eller opkvalificering
  • Information til arbejdspladsen om ADHD og autisme
  • Evt. mentor
  • Løbende afrapportering til sagsbehandler i jobcenteret

 Til venstre ses eksempler på forløb.