Udviklings- og Afklaringsforløb

første skridt
mod et godt arbejdsliv

Hvis du har autisme eller ADHD og har svært ved at fastholde et uddannelsesforløb eller et arbejde på det almindelige arbejdsmarked, kan SOVI’s Udviklings- og afklaringsforløb være første skridt mod et bedre arbejdsliv.

Forløbet har til formål at udvikle, afklare og dokumentere din arbejdsevne. Viser forløbet, at du ikke umiddelbart kan være en del af det almindelige arbejdsmarked eller et studieforløb, vil dokumentationen indgå i den forberedende del af din rehabiliteringsplan på dit jobcenter, jf. Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) kapitel 12a.

Skal du starte i afklaringsforløb?

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har.

Hvad skal jeg lave i et afklaringsforløb?

Når du starter i afklaringsforløb, vil du i samarbejde med din jobkonsulent finde frem til et passende praktikforløb i en virksomhed. Praktikforløbet har til formål at afklare din arbejdsevne og dine eventuelle skånebehov.

Hvorfor skal jeg afklares?

Et afklaringsforløb hjælper dig med at blive klar til at starte på den rette uddannelse eller det rette job.

Hvordan er forløbet sat sammen?

Du møder jobkonsulenten fra SOVI første gang på jobcenteret sammen med din sagsbehandler. Hvis du siger ja til forløbet, mødes du efterfølgende med din jobkonsulent til en snak om hvilken branche du er interesseret i. Din jobkonsulent hjælper dig med at finde en egnet praktikplads. Du vil igennem hele forløbet være i kontakt med din jobkonsulent, som vil hjælpe dig, hvis noget bliver svært.

Hvor foregår et afklaringsforløb?

Dit praktikforløb finder sted i den virksomhed, som du i samarbejde med din jobkonsulent finder frem til.

Hvornår skal jeg starte?

Du aftaler med din jobkonsulent, hvornår afklaringsforløbet starter. Når du har fundet den rette praktikplads, aftaler du og din jobkonsulent i samarbejde med den praktikansvarlige i virksomheden, hvornår du starter.

Hvad skal jeg have med, første dag jeg er i praktik?

Det afhænger af din praktikvirksomhed, hvad du skal have med første dag. Nogle virksomheder har en kantine, hvor du kan spise frokost. Andre virksomheder forventer, at du tager madpakke med. Det er også godt at vide, om du selv skal medbringe computer, arbejdstøj og andre nødvendige ting, du skal bruge for at klare dit arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have med, kan du få hjælp af din jobkonsulent. Din jobkonsulent kan hjælpe dig med at afklare, hvad din praktikvirksomhed forventer du har med.

Hvor længe varer et afklaringsforløb?

Et afklaringsforløb varer typisk 13 uger. I nogle tilfælde forlænges forløbet dog.

Hvem står for mit afklaringsforløb?

Du er i kontakt med en jobkonsulent fra SOVI under hele forløbet. Du bliver tildelt en fast jobkonsulent, så det vil typisk være den samme person fra SOVI, du har kontakt med under hele forløbet.

Hvad kræver det af mig at være i afklaringsforløb?

Det eneste et afklaringsforløb kræver af dig, er at du ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Din jobkonsulent hjælper dig med at få en større indsigt i, hvilke rammer der passer godt til dine behov på arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, når forløbet er færdigt?

Når du er færdig med et afklaringsforløb, er det målet, at du starter i uddannelse eller job, på de vilkår som passer til dig.

Arbejdsprøvning i individuelt forløb

Mere præcist skal forløbet dokumentere din arbejdsevne i relation til dine beskæftigelsesmæssige, sociale, personlige og helbredsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder. Desuden skal vi i fællesskab afdække og beskrive dine personlige uddannelses- og beskæftigelsesmål, jf. LAB kapitel 9, §30a.

Dette foregår ved en arbejdsprøvning, som enten gennemføres i virksomhedspraktik, i SOVI’s egne værksteder eller som en kombination. SOVI sørger for at videregive dokumentation og målsætninger til dit jobcenter.

Læs mere om SOVI’s praktik her

Udviklings- og afklaringsforløbets sammensætning

Forløbet sammensættes individuelt i samarbejde mellem dig, din sagsbehandler og SOVI. Det består dog altid af de samme moduler:

  • Visitationssamtale på jobcentret
  • Tildeling af en primær kontaktperson hos SOVI
  • Individuelle samtaler med erhvervsrettet fokus
  • Virksomhedspraktik og/eller værkstedspraktik
  • Evt. mentorordning
  • Rapportering
Se et eksempel på hvordan et udviklings- og afklaringsforløb kan se ud.

Klik på billedet for at se et eksempel på hvordan et udviklings- og afklaringsforløb kan se ud.

Beskæftigelsesforløb

Til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie.

Ressourceforløb

Styrk dine kompetencer til job eller studie.

Jobsøgningsforløb

Find et job, der matcher dine ressourcer.

Mentorordning

Få personlig støtte af en professionel mentor.