Støttet og beskyttet beskæftigelse

for voksne med autisme og ADHD

– et godt arbejdsliv i trygge rammer

SOVI er et professionelt erhvervstilbud til dig med ADHD, autisme spektrum forstyrrelser eller Asperger’s, som er visiteret fra kommunen via Serviceloven §103. Vores speciale er at tilrettelægge meningsfuldt arbejde, som skaber arbejdsglæde i en positiv arbejdsidentitet for den enkelte. Vi stiler mod at udvikle den enkeltes arbejdsidentitet og kompetencer, så det bliver muligt at fastholde et skånejob eller beskyttet arbejde i erhvervslivet. Og ikke mindst vil vi skabe et godt socialt netværk for vores medarbejdere.

Hos SOVI kan vi ansætte op til 50 medarbejdere på vores beskyttede værksteder i Søborg. Her arbejder vi seriøst og målrettet cirka 30 timer om ugen. Desuden tilrettelægger SOVI forskellige former for støttet beskæftigelse i private og offentlige virksomheder for de medarbejdere, som ønsker det og har ressourcerne til det. For det tredje tilbyder vi et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb til Køkken- & Kantinemedhjælper, som kan føre til ansættelse på det almindelige arbejdsmarked.

Mener du, at SOVI måske er noget for dig, så ring på telefon 44440112 – eller send os en mail

 

Oplev arbejdsglæden i et trygt fællesskab

SOVI er et helt særligt sted. Vi er drevet af lige dele professionalisme og personligt engagement, og vi vægter det gode fællesskab meget højt. Tryghed og trivsel er udgangspunktet for en god udvikling. Hos os er alle arbejdsdage tilrettelagt i faste og forudsigelige rammer, og opgaverne matcher den enkeltes personlige interesser og skiftende behov. Vores netværksgrupper spiller desuden en vigtig rolle for de fleste medarbejdere. De fungerer som et samlingssted med professionel støtte i det sociale samvær, hvor man kan mødes med ligesindede i mindre grupper, udveksle erfaringer og udvikle venskaber.

Faglighed og specialviden indenfor autisme og ADHD

Hos SOVI arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og den individuelle måde, ADHD eller autismen kommer til udtryk på – og vi ved af erfaring, at alle har noget at give, når arbejdet og rammerne er rigtige. Vores fokus er på den enkelte medarbejders udvikling, selvstændighed og handlemuligheder. SOVI’s instruktører har en fagspecifik eller håndværksmæssig uddannelse samt en pædagogisk tilgang, som hviler på høj faglighed og afprøvede, autisme- og ADHD-specifikke principper i TEACCH, T-Tap, KAT-kassen, Social Stories og ScanHow. Arbejdsopgaver og krav tilpasses løbende til den enkelte medarbejders kompetencer. Læs mere om SOVI’s pædagogiske metoder 

SOVI er en aktiv del af arbejdsmarkedet

SOVI er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi eksisterer på almindelige markedsvilkår, men anvender overskuddet til at skabe endnu bedre rammer og muligheder for vores medarbejdere med autisme og ADHD. Vores samarbejde med private og offentlige virksomheder er centralt for os. Dels i en økonomisk sammenhæng, men endnu vigtigere for at arbejdet skal give mening. SOVI gør en forskel på mange planer – også for de virksomheder, som bliver beriget med en mere mangfoldig berøringsflade og en aktiv CSR-profil. Og vi gør det åbenbart så godt, at vores produkter og services er i høj kurs i erhvervslivet. Læs mere om vores samarbejde med erhvervslivet.

Se mulighederne i SOVI’s støttede og beskyttede beskæftigelsestilbud

SOVI’s beskyttede værksteder i Gladsaxe  

SOVI JobCrew  

SOVI CoWorker

Bliv klogere på de mest almindelige spørgsmål & svar