Støttet arbejde i virksomhed

– med SOVI som base

Hvis du ønsker det, kan du kombinere dit arbejde i SOVI’s beskyttede værksteder med et eksternt arbejdstilbud – altså arbejde en eller flere dage om ugen i en offentlig eller privat virksomhed. Arbejdsopgaverne vil være skræddersyet til virksomhedens behov og tilpasset dine ressourcer, ønsker og evner. Når du arbejder i en almindelig virksomhed, får du mulighed for at optræne nye færdigheder i et andet miljø.

De øvrige dage arbejder du i SOVI’s beskyttede værksteder, hvor du får en pause fra alt det, man skal forholde sig til på en almindelig arbejdsplads. SOVIs instruktører hjælper dig med at bearbejde de udfordringer og mange sanseindtryk, der er forbundet med at arbejde i et nyt miljø. SOVI tilbyder to former for støttet eksternt arbejde: SOVI JobCrew og SOVI CoWorker.

SOVI JobCrew – et stærkt team i virksomheden

I SOVI JobCrew er I et team på 3-4 medarbejdere, som sammen med en instruktør tager på arbejde i en ekstern virksomhed, hvor I kan løse mange forskellige rutineprægede arbejdsopgaver afhængig af virksomhedens behov. Opgaverne tilrettelægges i samarbejde mellem arbejdsgiver og SOVI’s instruktør, som også fungerer som daglig arbejdsleder og brobygger mellem SOVI JobCrew og arbejdspladsen. SOVI JobCrew kan etableres, når en gruppe medarbejdere ønsker det, når vi ser et egnet stillingsopslag, eller når en virksomhed henvender sig til os. Samarbejdet kan enten forløbe som en fast aftale, hvor teamet ’ansættes’ af virksomheden, eller ad hoc for enkeltstående opgaver.

SOVI CoWorker – en kompetent medarbejder i virksomheden

Som SOVI CoWorker arbejder du en eller flere dage om ugen i en ekstern virksomhed, samtidig med at du fortsat er en del af SOVI’s beskyttede beskæftigelse og derfor har den sikkerhed, at du altid kan få hjælp og støtte fra vores instruktører. De dage, du er udstationeret, skal du møde på virksomheden om morgenen og arbejde der, indtil du har fri. En SOVI instruktør vil løbende mødes med dig og arbejdspladsen for at hjælpe samarbejdet og sikre, at du trives med denne måde at arbejde på. På sigt kan udstationeringen føre til fx fleksjob eller job med løntilskud.