Klik på spørgsmålene herunder og få svar.

Hvad tilbyder SOVI overordnet?

SOVI tilbyder en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder til voksne med ADHD eller en autisme spektrum forstyrrelse.

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og støttet beskæftigelse (fleksjob eller job med løntilskud) efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

SOVI tilbyder desuden autisme- og ADHD-specifikke netværksgrupper til vores medarbejdere eller i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Hvordan sammensætter SOVI de enkelte tilbud?

Arbejdet kan både foregå på SOVI´s værkstedscentre – og individuelt eller i mindre grupper på eksterne arbejdspladser.

Vi sammensætter beskæftigelsestilbuddet ud fra den enkeltes ønsker, evner og støttebehov. Vi lægger vægt på, at arbejdet kan foregå både ”ud af huset” på en virksomhed og ”hjemme” på den trygge base på SOVI, når der er behov for ekstra ro og støtte.

Hvordan bliver jeg tilknyttet SOVI?

Hvis du ønsker at benytte SOVI’s tilbud, skal du eller din sagsbehandler kontakte os. I vil blive inviteret til et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvilke muligheder der er for dig i SOVI’s  tilbud.

Hvordan bliver jeg godkendt til SOVI?

Det er din sagsbehandler i kommunen, som skal visitere dig til et af SOVI´s tilbud. Det er desuden vigtigt for os, at det vi kan tilbyde dig på SOVI passer til dit behov. Derfor er det vigtigt at vi allerede fra begyndelsen har en god dialog med dig, din sagsbehandler og evt. dine støttepersoner.

Hvordan er arbejdet tilrettelagt hos SOVI?

Som værkstedsmedarbejder hos os ved du, hvad du skal lave, hvornår og hvordan. Vores erhvervsinstruktører lægger arbejdet til rette for dig, så opgaverne er genkendelige og forudsigelige i en fast struktur.

Hvilken pædagogik anvendes på SOVI?

På SOVI arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang til den enkelte. Vores arbejdsdag tilrettelægges efter principperne i TEACHH, T-Tap, KAT-kassen og Social Stories, og vi tilpasser opgaver og krav til den enkelte ansattes kompetencer.

Hvilke typer opgaver udfører SOVI's værkstedsmedarbejdere?

Vi samarbejder med private og offentlige virksomheder om overskuelige, detaljeorienterede og rutineprægede opgaver både inden og uden for kerneproduktionen.

Vi påtager os bl.a. opgaver med produktion, montage, samling, pakning, kantinedrift og kreativ fremstilling af tøj og tilbehør.

Hvad får min virksomhed ud af et samarbejde med SOVI?

På SOVI udvikler vi arbejdssystemer, der bevirker, at arbejdet altid udføres i bedste kvalitet og med en marginal fejlmargin. Vi er fleksible og kan lave aftaler om længerevarende serier eller hjælpe til i perioder med spidsbelastning – uanset virksomhedens størrelse. Desuden påtager vi os afhentning og levering, og vi er kendt for at overholde aftaler og leveringsfrister punktligt.

Hvilke slags virksomheder samarbejder SOVI med?

Når vi søger arbejde til værkstedsmedarbejdere, så hører virksomheder inden for alle fag til vores målgruppe, når blot opgaverne kan tilrettelægges i en overskuelig ramme med faste rutiner og med fokus på detaljer. Se hvad nogle af vores samarbejdspartnere siger om samarbejdet med SOVI.

Hvilken baggrund har erhvervsinstruktørerne?

Alle vores erhvervsinstruktører er enten uddannet inden for et fagspecifikt/håndværksmæssigt område eller de er specialpædagogisk uddannet og gennemgår derudover en  autismespecifik uddannelse.

Får jeg løn på SOVI?

Hvis du arbejder i beskyttet beskæftigelse skal du sikres økonomisk af din kommune. Derudover får du en løndusør for dit arbejde, som betales af SOVI. Hvis du arbejder i støttet beskæftigelse (fleksjob eller job med løntilskud), aflønnes du af virksomheden efter gældende regler for fleksjob og løntilskud.

Hvordan ser min arbejdsdag ud på SOVI?

Arbejdsdagen er struktureret, overskuelig og forudsigelig i SOVI’s tilbud, og vi tager højde for hver enkelts arbejdsevne, da alle har særlige behov i tilrettelæggelsen af netop deres arbejdsdag. Nogle kan kun arbejde i få timer, mens andre kan holde til en hel dag.

Der er plads til indviduelle hensyn i SOVI’s tilbud, og det gælder uanset om arbejdet foregår på Transformervej eller ude på en virksomhed.

En arbejdsdag på transformervej:
Kl. 9.00: Møder og morgensamtaler
Arbejdsopgaver
Kl. 10.30: kaffepause, med knækbrød og frugt
Arbejdsopgaver
Kl. 12.30: En halv times frokostpause
Arbejdsopgaver eller mulighed for andre aktiviteter (f.eks. seniorordning og netværksgrupper)
Kl. 15.00 Arbejdsdagen slutter

En arbejdsdag på jobcrew og på virksomheder:
Kl. 9.00 møder på SOVI eller på arbejdspladsen
Fælles transport til arbejdspladsen
Pauser og frokost varierer fra sted til sted og vi følger virksomhedens rytme
Fælles transport tilbage til SOVI
Kl. 15: Arbejdsdagen slutter