Hos SOVI har du indflydelse på dit eget arbejdsliv

SOVI planlægger dine arbejdsdage ud fra dine ønsker og forudsætninger, og du er i høj grad selv med til at bestemme, hvordan dine arbejdsdage skal være, og hvad du gerne vil arbejde med. Når du arbejder med noget, der interesserer dig, opnår du større arbejdsglæde og personlig udvikling. Og når arbejdsformen passer til dig, udnytter du dine evner og ressourcer bedre. Derfor tilbyder vi dig hver morgen en morgensamtale. Her taler vi om det, der optager dig lige nu, og hvordan din arbejdsdag kan se ud. Mindst én gang om året vil du blive tilbudt en trivselssamtale, hvor vi i et lidt større perspektiv taler om, hvordan du har det, og hvad du kunne tænke dig fremover

Trivselssamtale og status- og udviklingsplan

Hvert år omkring din fødselsdag udarbejder SOVI en status- og udviklingsplan til dig. I den plan beskriver vi, hvilke opgaver du har løst i det forløbne år, om du har tillært nye kompetencer og andet væsentligt. Status- og udviklingsplanen giver din sagsbehandler i kommunen og evt. andre personer efter dit ønske mulighed for at følge med i, hvordan du har det hos SOVI. Vi gennemgår altid status- og udviklingsplanen sammen med dig, før vi sender den til kommunen. Trivselssamtalen ligger forud for status- og udviklingsplanen. Samtalen tager udgangspunkt i den måde, du kommunikerer bedst. Det kan være med billeder af det, vi taler om eller spørgsmål, som du stille og roligt skriver svaret på. I trivselssamtalen taler vi om, hvad du er tilfreds med hos SOVI, hvilke nye kompetencer du gerne vil lære, og om der er noget, du er utilfreds med og ønsker anderledes.

 

Hvor går du hen, hvis du er utilfreds?

Hvis du oplever noget i forbindelse med dit arbejde hos SOVI, som du er utilfreds med, kan du altid sige det til instruktørerne på din afdeling. De vil lytte til dig og gøre, hvad der er muligt for at imødekomme dit ønske. Hvis det ikke lader sig gøre, vil de undersøge, om der er andre muligheder for dig. Hvis du ikke er tilfreds med den hjælp, du får af instruktørerne, eller hvis du føler dig dårligt behandlet, skal du tale med SOVI’s direktør. Du kan også altid kontakte din sagsbehandler i kommunen, hvis SOVI ikke kan imødekomme dine ønsker og behov.