Kompetenceforløb til køkken-

og kantinemedhjælper

Kunne du tænke dig at arbejde i køkken eller kantine, tilbyder SOVI et 2-årigt erhvervsmæssigt kompetenceudviklingsforløb til køkken- og kantinemedhjælper. Tilbuddet er henvendt til dig, som har autisme spektrum forstyrrelse eller Aspergers og er visiteret via dit jobcenter eller kommunen. Forløbet kan enten tilrettelægges som et ressourceforløb jfr. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats eller, hvis du modtager førtidspension, som beskyttet beskæftigelse jfr. Servicelovens §103. Forløbet er baseret på en kombination af teoretisk viden, hygiejnebevis og praktisk oplæring i køkkenets forskellige funktioner. Formålet er, at du på sigt vil kunne arbejde som køkken- og kantinemedhjælper på en almindelig arbejdsplads.

Bliv professionelt kvalificeret og få hygiejnebevis

Med SOVI’s Kompetenceudviklingsforløb til Køkken- og Kantinemedhjælper bliver du professionelt kvalificeret, og med et hygiejnebevis i hånden vil du have mulighed for at arbejde på en almindelig arbejdsplads eller i SOVI´s professionelle køkken. Forløbet giver dig fagets grundlæggende kvalifikationer og støtte til at udvikle din selvstændighed i køkkenets arbejdsprocesser. Samtidig vil du blive coachet i udviklingen af dine sociale kompetencer, som du skal bruge i samarbejdet med dine kolleger – og især vil du få mulighed for at udvikle dig personligt.

SOVI er med dig hele vejen

Under hele køkken- og kantineforløbet vil du være i tæt kontakt med SOVI’s professionelle instruktører. Hvis forløbet har til formål at afklare og udvikle din arbejdsevne eller er et led i et ressourceforløb, vil du blive tilknyttet en fast SOVI-mentor. Din mentor vil guide dig i forhold til stresshåndtering og til bedre at forstå din egen individuelle autisme. Jo bedre du forstår din egen særlige autisme, jo bedre bliver du til at kommunikere og indgå i sociale relationer. Hvis du tager køkken- og kantineforløbet som del af din §103-beskæftigelse, vil du være tilknyttet SOVI’s køkken- og kantineafdeling og have mulighed for at deltage i SOVI’s sociale arrangementer og netværksgrupper.

Sådan er køkken- og kantineforløbet sammensat

SOVI’s køkken- og kantineforløb varer to år og veksler mellem teori og praksis. Du vil blive undervist i interne og eksterne kurser, samtidig med at du får praktisk oplæring i SOVI’s professionelle køkken. Desuden vil du også komme i praktik i et storkøkken eller en kantine på det almindelige arbejdsmarked.