Ressourceforløb

Udvikling af dine kompetencer

Hvis du har ADHD eller autisme og behov for særlig støtte og en længerevarende, udviklende indsats, før det er muligt at fastsætte konkrete beskæftigelsesmål, kan du blive bevilget et ressourceforløb.

Forløbene tilrettelægges helhedsorienteret og håndholdt jf. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kap. 10,11 og 12a

Skal du starte i ressourceforløb?

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har.

Hvad skal jeg lave i et afklaringsforløb?

Når du starter i afklaringsforløb, vil du i samarbejde med din jobkonsulent finde frem til et passende praktikforløb i en virksomhed. Praktikforløbet har til formål at afklare din arbejdsevne og dine eventuelle skånebehov.

Hvorfor skal jeg afklares?

Et afklaringsforløb hjælper dig med at blive klar til at starte på den rette uddannelse eller det rette job.

Hvordan er forløbet sat sammen?

Du møder jobkonsulenten fra SOVI første gang på jobcenteret sammen med din sagsbehandler. Hvis du siger ja til forløbet, mødes du efterfølgende med din jobkonsulent til en snak om hvilken branche du er interesseret i. Din jobkonsulent hjælper dig med at finde en egnet praktikplads. Du vil igennem hele forløbet være i kontakt med din jobkonsulent, som vil hjælpe dig, hvis noget bliver svært.

Hvor foregår et afklaringsforløb?

Dit praktikforløb finder sted i den virksomhed, som du i samarbejde med din jobkonsulent finder frem til.

Hvornår skal jeg starte?

Du aftaler med din jobkonsulent, hvornår afklaringsforløbet starter. Når du har fundet den rette praktikplads, aftaler du og din jobkonsulent i samarbejde med den praktikansvarlige i virksomheden, hvornår du starter.

Hvad skal jeg have med, første dag jeg er i praktik?

Det afhænger af din praktikvirksomhed, hvad du skal have med første dag. Nogle virksomheder har en kantine, hvor du kan spise frokost. Andre virksomheder forventer, at du tager madpakke med. Det er også godt at vide, om du selv skal medbringe computer, arbejdstøj og andre nødvendige ting, du skal bruge for at klare dit arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have med, kan du få hjælp af din jobkonsulent. Din jobkonsulent kan hjælpe dig med at afklare, hvad din praktikvirksomhed forventer du har med.

Hvor længe varer et afklaringsforløb?

Et afklaringsforløb varer typisk 13 uger. I nogle tilfælde forlænges forløbet dog.

Hvem står for mit afklaringsforløb?

Du er i kontakt med en jobkonsulent fra SOVI under hele forløbet. Du bliver tildelt en fast jobkonsulent, så det vil typisk være den samme person fra SOVI, du har kontakt med under hele forløbet.

Hvad kræver det af mig at være i afklaringsforløb?

Det eneste et afklaringsforløb kræver af dig, er at du ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Din jobkonsulent hjælper dig med at få en større indsigt i, hvilke rammer der passer godt til dine behov på arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, når forløbet er færdigt?

Når du er færdig med et afklaringsforløb, er det målet, at du starter i uddannelse eller job, på de vilkår som passer til dig.

Autisme- og ADHD-orienteret kompetenceudvikling

SOVI’s Ressourceforløb er en del af din rehabiliteringsplans indsatsdel. Forløbet er en individuel, tværfaglig og håndholdt indsats, som hjælper dig med at træne dine faglige, sociale, personlige og/eller kommunikative kompetencer. Det overordnede formål er at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme i arbejde eller tage en uddannelse.

Undervejs opstilles delmål, fx:

 • Udvikling af uddannelsesegnethed
 • Udvikling af sociale kompetencer
 • Udvikling af faglige kompetencer
 • Udvikling af arbejdsevne
 • Udvikling af arbejdsidentitet
 • Afklaring af jobmuligheder
 • Nedbrydning af barrierer for uddannelse/arbejde

SOVI’s ressourceforløb har fokus på kvalitet og vægter, at:

 • Dine særlige evner og ressourcer bringes i spil
 • Sikre en løbende udvikling i hele forløbet
 • Evaluere før, under og efter forløbet
 • Målsætningerne er realistiske

Ressourceforløbets sammensætning

Ressourceforløbet sammensættes individuelt i samarbejde mellem dig, din sagsbehandler og SOVI, men du kan altid regne med, at disse elementer indgår:

 • Visitationssamtale med jobcenteret
 • Tildeling af kontaktperson som tovholder for aktiviteterne hos SOVI
 • Individuelle samtaler med fokus på, hvor du er lige nu
 • Erhvervsrettede tiltag med fokus på dine behov og ønsker
 • Løbende afrapportering til din sagsbehandler i jobcenteret
 • Eventuel fast mentor
Se et eksempel på hvordan et udviklings- og ressourceforløb kan se ud.

Klik på billedet for at se et eksempel på hvordan et ressourceforløb kan se ud.

Beskæftigelsesforløb

Til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie.

Afklaringsforløb

Udvikling og afklaring – et godt arbejdsliv.

Jobsøgningsforløb

Find et job, der matcher dine ressourcer.

Mentorordning

Få personlig støtte af en professionel mentor.