.

SOVI – autisme, ADHD og beskæftigelse siden 1972

SOVI er en socialøkonomisk virksomhed med speciale i at tilrettelægge meningsfuld beskæftigelse for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, Arperger’s syndrom og ADHD. Vi blev grundlagt i 1972 af en kreds af forældre og lægger fortsat stor vægt på det personlige engagement som drivkraft i vores hverdag. Vores kerneopgave er at afklare og udvikle arbejdsevnen og at tilrettelægge arbejdet, så det matcher den enkeltes ressourcer, kompetencer og mål. Vi er her ikke for at maksimere profit – men for at skabe rum for et godt arbejdsliv i en positiv arbejdsidentitet for mennesker med ADHD og autisme.

Hos SOVI anerkender vi, at alle mennesker er forskellige – med eller uden autisme eller ADHD. Ingen arbejder på helt samme måde. Det enkelte menneske rummer unikke kompetencer – og autisme og ADHD er ikke kun en udfordring, men også en særlig styrke, når man først forstår at bruge den. En styrke som også er efterspurgt i erhvervslivet. Vi lægger vægt på det sociale fællesskab som nøgle til trivsel og udvikling, og vi tror på, at det giver værdi og arbejdsglæde at bruge sin viden og kompetencer hver dag.

SOVI’s tilbud deler sig i to.

SOVI tilbyder en vifte af forskellige beskæftigelsesmuligheder for voksne med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser og faciliterer desuden ADHD- autisme-specifikke netværksgrupper som støtte til uddannelse og arbejde. Vores tilbud henvender sig til to hovedgrupper:

Beskæftigelsesrettede indsatser  

til dig med ADHD, autisme eller aspergers, som stiler mod et almindeligt arbejde eller studie – KLIK HER.

(Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB))

Støttet og beskyttet beskæftigelse

til dig med ADHD,  eller aspergers, som modtager førtidspension og, som har lyst til at arbejde i SOVI’s værksteder eller JobCrew i et godt socialt fællesskab – KLIK HER.

(Servicelovens $103)

Mission

SOVI’s mission er at skabe rum for livsglæde, fællesskab og positiv arbejdsidentitet for mennesker med autisme og lignende diagnoser. Som socialøkonomisk virksomhed matcher vi arbejdsmarkedets udfordringer, og gennem fleksibilitet og nytænkning udvikler vi løbende bedre løsninger for vores målgruppe såvel som sagsbehandlere og virksomheder.

Vision

SOVI’s vision er at at hjælpe mennesker med autisme og ADHD bedst muligt til at fastholde et arbejde eller en uddannelse og opnå et tilfredsstillende og aktivt medborgerskab i samfundet. Vi vil sikre fremdrift ved at sætte de mest ambitiøse mål i tilbuddet om reelt arbejde for mennesker med autisme og ADHD. Vi vil træde nye veje og være på forkant med, hvad der sker indenfor feltet af ADHD, autisme og beskæftigelse. Vi vil gå foran i udviklingen og inspirere andre til at gøre en forskel ved at dele vores viden åbent. Og vi vil være den virksomhed, andre bruger som reference og målestok i arbejdet med ADHD, autisme og beskæftigelse.

 –

Specialviden gør forskellen

Alle vores instruktører er uddannede socialpædagoger, fagspecialister og håndværkere – og alle med specialviden indenfor ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Vores stærke forankring i både det produktionsfaglige og pædagogiske betyder, at vi kan være den bedst mulige støtte for hver enkelt medarbejder. Samarbejdet mellem instruktører og medarbejdere er et unikt teamwork, hvor der lægges vægt på kompetenceudvikling og kvalitet, for det giver arbejdsidentitet og glæde, når vores erhvervskunder er fuldt tilfredse – og vender tilbage med flere ordrer.

Vi kender arbejdsmarkedet godt

SOVI’s jobkonsulenter har et bredt kendskab til det ordinære arbejdsmarked og hvilke virksomheder, der matcher SOVI’s ydelser bedst. Sammen med en solid efteruddannelse indenfor autisme og ADHD gør jobkonsulenternes viden og erfaring indenfor beskæftigelsesrettede indsatser dem i stand til at møde den enkelte der, hvor han eller hun er lige nu. Vores jobkonsulenter fungerer desuden som sparringspartnere for jobcentrenes sagsbehandlere, så de er bedst muligt klædt på i mødet med mennesker med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser.

Alle har noget at give – når rammerne er rigtige

Hos SOVI arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang til den enkelte, fordi vi på den måde kan rette fokus på udviklingsmuligheder, selvstændighed og handlemuligheder. Vi respekterer det enkelte menneske med autisme spektrum forstyrrelse, Asperger’s syndrom eller ADHD og den måde, det kommer til udtryk på – og naturligvis den enkeltes egne interesser og personlighed.

Vores ADHD- og autismespecifikke viden og pædagogiske arbejde er kendetegnet ved høj faglighed og tilrettelægges efter veldokumenterede ADHD- og autismespecifikke principper i TEACCH, T-Tap, KAT-kassen, Social Stories og ScanHow. Ved hjælp af visuelle støttematerialer tilpasser vi opgaver og krav til den enkelte medarbejders kompetencer.

TEACCH – at skabe en tydelig struktur

TEACCH er baseret på at fremme kommunikation, forståelse og planlægning i forudsigelige og strukturerede rammer. Begrebet visuelle støttematerialer dækker over en lang række pædagogiske metoder, hvor der anvendes nøjagtig den kommunikationsform og struktur, den enkelte har brug for. På den baggrund skræddersyr SOVI støttesystemer, der matcher den enkeltes behov. Uanset om du er hårdt ramt af ADHD eller autisme, eller du plejer at navigere selvstændigt i verden, vil redskaberne til at strukturere, planlægge og dosere udfordringerne i din hverdag være nyttige.

T-TAP – en vej til større selvbevidsthed og selvbestemmelse

T-TAP er et pædagogisk værktøj, der hjælper os med at vurdere den enkeltes færdigheder, ønsker og behov samt at tilrettelægge støttesystemer i forbindelse med arbejdsopgaver. Ud fra denne viden kan vi i samarbejde med den enkelte om at opnå større selvbevidsthed og selvbestemmelse, finde frem til styrker, pin-pointe udviklingspotentialer og være med til at belyse, hvordan han eller hun kan få et tilfredsstillende og aktivt medborgerskab. T-TAP kan bidrage til en større forståelse for egne ressourcer og behov for støtte. På den måde bliver SOVI en katalysator for et godt arbejdsliv.

KAT-kassen – fra forståelse til gode strategier

KAT-kassen er Kognitiv Affektiv Træning og et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn. På SOVI har vi tilpasset denne metode til voksne. Metoden bidrager til at udvikle den enkeltes selvforståelse samt forståelse af andres behov og motiver for derigennem at finde hensigtsmæssige strategier til at indgå i positive, sociale relationer. SOVI udvikler principperne fra KAT-kassen i forhold til voksne og sociale situationer på en arbejdsplads.

Social Stories – historier der bygger bro

Social Stories er en pædagogisk metode til at undervise i sociale færdigheder med afsæt i en specifik udfordring for personen med autisme eller ADHD og hans eller hendes forståelse af situationen. Den sociale historie udformes som en skreven tekst, og fortællingen kan understøttes visuelt med tegninger, fotos eller symboler. Metoden er også et værktøj for andre til bedre at forstå den enkeltes måde at opfatte, bearbejde og tolke indtryk fra omgivelserne.

ScanHOW

Er en app som hjælper den enkelte med konkret opgaveløsning og handlestrategier. I app’en udarbejdes vejledningerne specielt til den person, som skal bruge dem. ScanHOW kan med afsæt i brugerens forudsætninger udarbejde vejledninger i form af videoklip, billeder af konkrete situationer eller skriftlig/mundtlig  vejledning. App´en kan kobles til en Skype-funktion, så man kan have sine vejledninger og handlestrategier med sig, hvor end man er.

Find mere om ScanHOW her