COVID-19 Sådan gør vi på SOVI

Coronavirus (COVID-19) og andre influenza-sygdomme – Sådan gør vi på SOVI På SOVI er vi mange mennesker samlet hver dag. Derfor er vi ekstra opmærksomme på hygiejne og mulige smittekilder. Mange medarbejdere har svært ved at vurdere, hvornår de er syge. Samtidig kan det være en svær forandring, i forhold til den enkeltes hverdag, at skulle blive hjemme fra arbejde. Flere gange dagligt tjekkes der, om der er sæbe, håndsprit og papirhåndklæder til rådighed på toiletter og ved håndvaske. Alle bliver opfordret til at bruge håndsprit inden, man går ind i kantinen til frokost og kaffepauser. Dørhåndtag bliver dagligt sprittet af og flader som arbejdsborde etc. vaskes af dagligt. Alle instruktører og andre ordinært ansatte bærer visir eller mundbind, og opfordres til at få foretaget ugentlige test. Værkstedsmedarbejdere opholder sig udelukkende på eget værksted. Såfremt medarbejderen kommer syg på arbejdet, kontaktes bostedet eller en pårørende med henblik på, at medarbejderen kan komme hjem. Dagligt følger arbejdsmiljøgruppen sundhedsstyrelsens opdateringer i forhold til Coronavirus, forholdsregler og vejledninger. I år har vi valgt at afholde små kurser for medarbejderne omkring forebyggelse af smitte, håndvask mv. Der er udarbejdet et undervisningsmateriale som forklarer, hvad bakterier og virus er, og hvordan man forebygger, at sygdomsbakterier og virus spreder sig. Der vil være instruktion til korrekt håndvask. Vi er opmærksomme på medarbejdere som er særligt bekymret, og forsøger at berolige den enkelte ud fra dennes forståelsesramme....

Indvielse af SOVI’s snedkeri

Det har længe været et ønske for SOVI at fremstille træprodukter. Takket være en ihærdig indsats fra instruktørerne i produktionsafdelingen og en donation fra Odd Fellow-logen i Gladsaxe, kunne vi indvie vores snedkeri den 15. januar. Gladsaxes borgmester Trine Græse holdt en tale, der tog udgangspunkt i glæden og fællesskabet, hun møder på SOVI. Borgmesteren forærede snedkeriet en Kaj Bojesen Abe som lykkebringer. Aben symboliserer livsglæde og klogskab, og er samtidig et strålende eksem-pel på godt håndværk, der forskønner dagligdagen. SOVI har gennem noget tid istandsat kasserede kvalitetsmøbler. Snedkeriet giver SOVI nye muligheder for at udvide sin egenproduktion og for at bidrage til det lokale erhvervsliv med delproduktioner. ”Vores styrke som leverandør er medarbejdernes evne til at udføre arbejde med mange gentagelser i høj kvalitet.” fortæller SOVI’s snedker Martin Sloth ”Hvor andre bliver trætte eller mister motivationen, kan medarbejdere med autisme lægge samme gejst i hver eneste gentagelse – Og det kan ses på slutproduktet!”.   Fonden SOVI har drevet beskyttet beskæftigelse for borgere med autisme siden 1972, hvor en engagereret forældrekreds til unge, der forlod Sofieskolen (Danmarks første specialskole for børn med autisme), ønskede et kvalificeret arbejdstilbud til deres børn. I dag beskæftiger vi 50 værkstedsmedarbejdere med autisme på de beskyttede værksteder, og har yderligere 40 borgere i beskæftigelsesrettede forløb for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Med et instruktørteam i produktionsafdelingen bestående af en garvet socialpædagog, en smed og en snedker – begge med solid erfaring fra professionelle værksteder – kan SOVI sikre produkter af høj kvalitet og en specialiseret pædagogik, som sikrer trivslen blandt værkstedsmedarbejderne med autisme.  ...

Autisme og aldring – Afsluttende rapport

Læs her: Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i relationer i forbindelse med aldring? – Afsluttende rapport fra det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU)...

SOVI deltager i forskning om autisme og aldring

SOVI deltager i et fireårigt forskningsprojekt om autisme og aldring. Læs artikler om forskningen: DEFACTUM Overraskende viden om ældre med autisme i 3-årigt projekt Jørgen elsker at være havemand – men skal snart på pension Sundhedstjek og hospitalspas skal forebygge dårligt helbred for ældre autister Ældre med autisme skal have hjælp til sundheden  ...

Prinsesse Marie på besøg

Vi på SOVI glæder os over veloverstået besøg af H.K.H. Prinsesse Marie fredag d. 27. januar. Det blev en fantastisk dag for alle parter. Direktør Majbrit Bogø: “Det var en stor oplevelse for alle at have H.K.H Prinsesse Marie på besøg. Hun er meget nærværende og interesseret i medarbejdetnes hverdag. Både medarbejdere, kursist, instruktører og jobkonsulenter har gjort en kæmpe indsats før og under...