Coronavirus (COVID-19) og andre influenza-sygdomme – Sådan gør vi på SOVI

På SOVI er vi mange mennesker samlet hver dag. Derfor er vi ekstra opmærksomme på hygiejne og mulige smittekilder.

Mange medarbejdere har svært ved at vurdere, hvornår de er syge. Samtidig kan det være en svær forandring, i forhold til den enkeltes hverdag, at skulle blive hjemme fra arbejde.

  • Flere gange dagligt tjekkes der, om der er sæbe, håndsprit og papirhåndklæder til rådighed på toiletter og ved håndvaske.
  • Alle bliver opfordret til at bruge håndsprit inden, man går ind i kantinen til frokost og kaffepauser.
  • Dørhåndtag bliver dagligt sprittet af og flader som arbejdsborde etc. vaskes af dagligt.
  • Alle instruktører og andre ordinært ansatte bærer visir eller mundbind, og opfordres til at få foretaget ugentlige test.
  • Værkstedsmedarbejdere opholder sig udelukkende på eget værksted.
  • Såfremt medarbejderen kommer syg på arbejdet, kontaktes bostedet eller en pårørende med henblik på, at medarbejderen kan komme hjem.
  • Dagligt følger arbejdsmiljøgruppen sundhedsstyrelsens opdateringer i forhold til Coronavirus, forholdsregler og vejledninger.
  • I år har vi valgt at afholde små kurser for medarbejderne omkring forebyggelse af smitte, håndvask mv.
  • Der er udarbejdet et undervisningsmateriale som forklarer, hvad bakterier og virus er, og hvordan man forebygger, at sygdomsbakterier og virus spreder sig. Der vil være instruktion til korrekt håndvask.
  • Vi er opmærksomme på medarbejdere som er særligt bekymret, og forsøger at berolige den enkelte ud fra dennes forståelsesramme.