_shutterstock_187769801_ (1)Endnu et år er gået og når jeg ser tilbage på året 2013, har det været fyldt med aktiviteter og udvikling på SOVI.

Traditioner er holdt i hævd og nye aktiviteter er kommet til. Vores medarbejdere danner relationer på tværs af hele

SOVI og SOVI´s instruktører sætter nye aktiviteter og produktioner i gang.

Nye tiltag

I år har SOVI udviklet et nyt arbejdsområde inden for de beskæftigelsesrettede indsatser.
Med den nye fleksjob- og pensionsreform er det ikke længere en umiddelbar mulighed for unge at få tilkendt førtidspension, i stedet skal vi målrette arbejdet ved at udvikle den enkeltes arbejdsmæssige kompetencer således, at den unge opnår størst mulig arbejdsevne.
Da SOVI har mere end 40 års erfaring, i at tilrettelægge arbejdsdagen bedst muligt og udvikle vores medarbejderes kompetencer, er det nærliggende at tilbyde denne erfaring til kommunerens jobcentre. Vi har i året løb samarbejdet med forskellige Jobcentre om b.la. afklaring af arbejdsevne og ressourceudviklende forløb, for borgere med autisme og Aspergers syndrom.

Et andet nyt tiltag er et aktivitetstilbud til ældre over 65 år. Nogle af vores ældre medarbejdere er fyldt, eller nærmer sig de 65 år og er derfor ikke længere berettiget til beskyttet beskæftigelse.

Dog er der flere som giver udtryk for, at de fortsat gerne vil være på SOVI, derfor tilbyder vi nu muligheden for at kunne fortsætte i den vante hverdag, som også inkluderer at komme på SOVI.

Traditioner

Også i år har vi afholdt SOVI´s traditioner som grillfrokosten i juni og julefrokosten i december.. Disse arrangementer er fyldt med gode traditioner og rutiner som gør festerne rigtig hyggelige. Til vores høstfest havde vi, som sædvanligt, huset fyldt med gæster og blev underholdt af TH-band. Tak til vores gæster og venner af huset for jeres gode humør, når I besøger os.

Plads til fornyelser

I årets løb har SOVI tilbudt vores medarbejdere forskellige muligheder for samvær med kolleger, det kalder vi netværksgrupper.

I ungenetværket har vores unge medarbejdere mulighed for, sammen med andre unge, at mødes omkring de ting og aktiviteter, man er optaget af som ung. Der foregår mange interessante ting både de alvorlige, som at tale om kærester og venskab og de mere muntre aktiviteter, som da de unge skulle præsentere et fælles maleri og havde ”inviteret” dronningen. Hun var desværre optaget den pågældende dag, så jeg måtte, iført ”diadem” træde til.

Vores seniorer er godt etableret i deres netværk og har mange interessante aktiviteter i spil.

For de som vil udfordres på paratviden, har vi dannet et Bezzerwizzer netværk. Og de musikalske medarbejdere mødes en eftermiddag om ugen til SOVI Jam, hvor der øves forskellige numre, som vi underholdes med i pauserne. Jeg håber, at de får nogle gode numre på plads, så SOVI Jam kan optræde på musikfestivalen hos Unges Uddannelsescenter.

En daglig gåtur tilbydes til de medarbejdere som har lyst til det. Vi ser, at det virker stress-nedsættende og beroligende for nogle af vore medarbejdere, hvilket medfører, at de får en langt bedre arbejdsdag. Gåturen er langt fra for ”sarte forgængere”, da den foregår i et raskt tempo og er næsten 5 km lang. Så der er sved på panden og brug for en ordentlig tår vand, når de kommer tilbage fra gåturen.

Hen over efteråret har der været afholdt tegnekursus. Det giver mulighed for, at medarbejderne kan få undervisning i forskellige tegneteknikker. Teamaet har været mennesket, hvilket giver anledning til at tale om kroppens opbygning skelet og muskler, kvinde og mand.

I december opstod et lille julekrans-netværk for de medarbejdere som havde lyst til lave en julekrans, som kunne tages med hjem. Det var rigtig hyggeligt og medarbejderne udviste stor kreativitet, det blev nogle meget smukke julekranse som, jeg håber, har spredt julestemning hjemme.

Jobcrew

Vi har i dette år fået etableret flere forskellige jobcrew som vores medarbejdere trives med at arbejde i.
2 gange ugentligt arbejder 3 medarbejdere i en dyrehandel, hvor arbejdet består i at pakke dyrefoder, hø og spåner til kunderne.
Vi har aftaler med 2 forskellige byggemarkeder, hvor vi skal sørge for at trimme butikken og sætte nye vare frem, og vi arbejder hos en mekaniker, hvor vi går til hånde og klargør biler til salg.
Endelig har vi i en periode arbejdet som gårdmænd.
Det er fantastisk at se, hvordan vores medarbejdere udvikler nye kompetencer og trives ved at være en del af det almindelige arbejdsmarked.

Fortjenstmedalje

I år har jeg haft den store ære at uddele dronningens fortjenstmedalje til Tom Hinsch for 40 års arbejdsindsat på SOVI. Det blev fejret med kaffe og lagkage. Tom har herefter valgt at gå på pension og hygger sig nu hjemme på Højtoft.

Bestyrelse

SOVI´s bestyrelse har i år fået flere nye medlemmer.
Som følge af Morten Carlssons tragiske dødsfald er Landsforeningens nye formand Heidi Thamestrup indtrådt som SOVI´s nye bestyrelsesformand. Mogens Kaas Ibsen har trukket sig tilbage efter et langt og frugtbart samarbejde. I stedet indtræder Bente Laust, forstander på Sofieskolen,  Pernille Riber, som SOVI´s tillidsrepræsentant og endelig har vi budt velkommen til Erik Weidinger som repræsentant  fra erhvervslivet. Der udover består bestyrelsen af Lis Smidsholm og Trine Uhrskov. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer om SOVI´s fortsatte udvikling.

Vigtige datoer

Husk, at SOVI holder overenskomstmæssig lukket den 1. maj, 30.maj og 5.juni, samt den 24. og 31. december 2014
Vi holder ligeledes lukket 5. til 9. maj 2014, da vores instruktører holder fælles kursus.

Tak for et inspirerende år til medarbejdere og erhvervsinstruktører. Det har været en stor fornøjelse for mig at samarbejde med jer. Tak til SOVI´s bestyrelse, bosteder og samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde.

GODT NYTÅR

Majbrit Bogø
Direktør/SOVI