Én af vores teamledere har valgt at gå på efterløn efter 9 år i stillingen. Vi søger derfor dig, der er interesseret i at være en del af en socialøkonomisk virksomhed, hvor omkring 55 borgere med autisme møder på arbejde hver dag.

Den beskyttede beskæftigelse på SOVI er opdelt i seks afdelinger, med to teamledere, hvoraf du vil være den ene. Som teamleder på SOVI bliver dine vigtigste opgaver at støtte op om de teams der sikrer meningsfuld beskæftigelse, afklaring, udvikling og trivsel for borgerne med autisme. Du vil få ansvar for den daglige ledelse af tre teams, samt forskellige administrative opgaver.

Det er vigtigt for os, at du prioriterer at være til stede i den daglige pædagogiske praksis. Du vil derfor få en varieret hverdag, hvor du skal have ledelsesopgaver og pædagogisk praksis til at gå op i en højere enhed.

Som leder indgår du i en udviklingsorienteret ledergruppe bestående af tre teamledere, en projektleder og SOVI’s direktør.

Personalegruppen består at en kombination af fag- og pædagogisk uddannede instruktører, der sikrer en forudsigelig og udviklende hverdag for brugerne. Denne kompleksitet kalder på fleksibel ledelse. Ledergruppen arbejder ud fra et fælles ståsted bestående af Golemans seks ledelsesstile, som bringes i spil afhængig af situationen – altid med kerneopgaven i fokus.

Vores teamledere skal kunne gå forrest i processen med at forene praktiske arbejdsopgaver med pædagogisk indsats og være katalysator for, at hvert team arbejder selvstyrende under hensyn til helheden.

Teamlederen har følgende ansvarsområder:

 • Støtte op om den pædagogiske udvikling og at metoderne anvendes i dagligdagen.
 • Sparring med personalet omkring pædagogisk praksis.
 • At samarbejdet i teams og på tværs i virksomheden fungerer optimalt for både medarbejdere med autisme og personale.
 • Kvalitetssikring af pædagogisk praksis og status- og udviklingsplaner.
 • Går foran i forhold til udviklingsprojekter og egenproduktion og støtter op om implementering heraf i organisationen.

Vi forventer at du:

 • Er pædagogisk uddannet
 • Har erfaring med personaleledelse
 • Har erfaring med autismespecifikke pædagogiske metoder
 • Har overblik og er samarbejdsvillig
 • Kan kommunikere tydeligt på flere niveauer
 • Er stærk i skriftlig og verbal kommunikation
 • Er kreativ, inspirerende og kan holde mange bolde i luften
 • Samtidig formår at afslutte opgaver og overholde deadlines
 • Har kørekort

Vi lægger vægt på at du er:

 • God til at skabe relationer med borgerne og personalet
 • Positiv og engageret
 • Prioriterer samarbejdet, både internt i organisationen og med pårørende, kommuner og erhvervskunder
 • Reflekterende over egen ledelsesstil og pædagogiske praksis og skal kunne give kolleger konstruktiv feedback
  Vi ser også gerne at:
 • Du har autismespecifik efteruddannelse
 • Du er handy (wo)man eller kan et håndværk

Som person:

 • Udstråler du ro og sikkerhed og kan bevare overblikket, selv når mange forskellige interesser er på spil
 • Har lyst til og kan arbejde både med praktisk pædagogik og ledelse
 • Er du empatisk, lydhør og kan udvise fleksibilitet afhængig af situationen
 • Har du en anerkendende tilgang og gode samarbejdsevner

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Du har mulighed for at være en aktiv medspiller i forhold til organisationsudviklingen.

Stillingen er på 37 timer.

SOVI har privattegnet overenskomst med SL.

Du kan læse mere om SOVI på www.sovi-autisme.dk eller følge os på Facebook/Instagram

Yderligere oplysninger fås hos direktør Majbrit Bogø tlf. 4436 0180 eller 2476 3633

Ansøgning med relevante bilag sendes via e-mail til administration@sovi.dk hurtigst muligt. Vi inviterer løbende interessante kandidater til kaffemøde.