Vi hjælper dig med at finde dig

til rette på arbejdsmarkedet

Hvis du har ADHD, autisme spektrum forstyrrelser eller Asperger’s syndrom, har du sandsynligvis oplevet, at det kan være vanskeligt at fastholde et arbejde eller et studie – selv om du er dygtig til det, du laver. Måske har du altid været bevidst om din ADHD eller autisme, eller måske har du først fået stillet diagnosen som voksen. SOVI tilbyder en række beskæftigelsesrettede forløb til dig, som har ADHD eller autisme og er visiteret via dit jobcenter jf. Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).

En positiv tilgang til ADHD og autisme

Hos SOVI støtter vi dig i at arbejde med din ADHD eller autisme, og ikke imod den. Det er vigtigt, at du lærer din egen særlige ADHD eller autisme godt at kende, så du kan blive bedre til at håndtere de udfordringer, der er på en arbejdsplads – og til at udnytte de positive styrker, som ADHD eller autismen også kan give i relation til erhvervslivet. SOVI’s jobkonsulenter er specialuddannet indenfor ADHD og autisme og anvender en række anerkendte autisme- og ADHD-specifikke værktøjer. Læs mere om SOVI’s metoder. 

SOVI tilbyder skræddersyede og håndholdte forløb

SOVI tilbyder en vifte af individuelle og håndholdte beskæftigelsesrettede forløb. Formålet er at udvikle dine arbejdsrelaterede kompetencer og skabe de bedst mulige betingelser for at fastholde et godt arbejdsliv. Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt i samarbejde med dig, dit jobcenter og SOVI, og med udgangspunkt i dig og dine autisme- eller ADHD-specifikke udfordringer, ressourcer og målsætninger. Forløbets varighed afhænger af de opgaver, der skal løses undervejs.

Du får en fast kontaktperson hos SOVI

Du vil fra begyndelsen blive tildelt en primær kontaktperson, som vil følge dig gennem individuelle samtaler under hele forløbet. Samtalerne skal sikre, at din konkrete situation er i fokus, og at de løsninger, du bliver tilbudt, matcher dine behov optimalt. Du vil desuden få en sekundær kontaktperson, som også kender dig godt og tager over ved ferie eller sygdom. Det betyder, at du ikke skal fortælle den samme historie om og om igen. SOVI’s jobkonsulenter har et bredt kendskab til arbejdsmarkedet og et dybdegående kendskab til ADHD og autisme.

Praktik i virksomhed eller værksted

Som led i din arbejdsprøvning og kompetenceudvikling vil du komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed eller på SOVI’s beskyttede værksteder. Formålet med praktikperioden er at afprøve forskellige strategier og handlemuligheder i praksis og at afklare dine ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder på det almindelige arbejdsmarked. Læs mere om SOVI’s muligheder for praktik.

Det begynder med visitationssamtalen

Formålet med visitationssamtalen er først og fremmest at afstemme forventningerne mellem dig, din sagsbehandler og SOVI. Du vil få en grundig præsentation af SOVI’s forløb, så du kan føle dig tryg og godt vejledt. Vi ved af erfaring, at det er vigtigt at opstille klare målsætninger helt fra start, for at du blive afklaret i forhold til muligheder, krav og forventninger. I fællesskab aftaler vi forløbets længde og indhold i forhold til erhverv og arbejdsområde, fastsættelse af skånebehov, behov for mentor, arbejdsopgaver, progression i arbejdstid mv.

SOVI afrapporterer til din sagsbehandler

Som led i dit forløb skal SOVI løbende afrapportere til din sagsbehandler i jobcenteret. Dels for at din sagsbehandler kan følge med i dit forløb, dels som afslutning på forløbet. Den afsluttende rapport skal give din sagsbehandler den nødvendige dokumentation om dine beskæftigelsesmæssige ressourcer og udviklingsmuligheder og redegøre for de barrierer, der opleves i forhold til at opnå beskæftigelse. Samtidig giver SOVI et bud på de kompensationsstrategier, du kan anvende for at overvinde dem. 

Er SOVI noget for dig?

Hvis du mener, at SOVI måske er noget for dig, kan din sagsbehandler aftale en visitationssamtale med SOVI. Efter samtalen mellem dig, din sagsbehandler og en jobkonsulent fra SOVI udarbejder vi et tilbud på et skræddersyet forløb til dig. Når jobcentret har godkendt tilbuddet, bliver du inviteret til samtale hos SOVI, hvor vi sammen planlægger de nærmere detaljer omkring dit kommende forløb hos os.

Læs om de enkelte forløb hos SOVI:

Udviklings- og afklaringsforløb 

Ressourceforløb 

Fleksjobforløb 

Mentorordning 

Har du spørgsmål?

Find de hyppigste spørgsmål og svar omkring SOVI’s forløb her